Feb 05

Jelly packets found in newly bought women underwear

lelsrdfõ ;kmg
wiafika yuqjQ fc,s melÜ

ldka;djka jondjhg
m;alsÍfï l=uka;%khla o @

;kmghl ;sî fc,s yd iudk fohla wvx.= iellghq;= melÜ folla yuqjQ mqj;la lelsrdj m%foaYfhka jd¾;d jkjd'

fï iïnkaOfhka lelsrdj fmd,sia ia:dkh fj; meñKs,a,la o ,eî ;sfnkjd'

lelsrdj fmd,sish wdikakfha msysgd we;s jHdmdßl ia:dkfhka ldka;djla úiska tu ;kmgh ñ,§ f.k we;s w;r fjf<|i, ;=<§ th jeäÿr mÍla‍Idjg ,la l< wjia:dfõ tys fldgil hï iellghq;= weiqreï melÜgqjla we;s nj oel.kakg ,enqKq nj fmd,sishg lrk ,o meñKs,af,a i|yka jkjd'

fmd,sia <ud yd ldka;d ld¾hdxYfha ks,Odßkshka úiska wod< ;kmgh mÍla‍Id lsÍfï§ tys ;sî y÷kd fkd.;a fc,sj,g iudk fohla iy l=vd .=<s 3la ne.ska wvx.= melÜ folla yuqjQ njhs mejfikafka'

wod< isoaêh iïnkaOfhka tu jHdmdßl ia:dkfha fiaúldjkaf.ka yd l<ukdldß;ajfhkao fmd,sish m%Yak lr we;s w;r tys§ Tjqka mjid we;af;a tajd wod< ksIamdolhd úiskau Bg we;=<;a lr we;s tajd njhs'

wod< meleÜgq foflys wvx.= oE fidhd ne,Sug rcfha ri mÍla‍Iljrhd fj; bÈßm;a lsÍug lghq;= lrk njhs fmd,sish i|yka lf<a'

Pushup yd Padded ;kmg ks¾udKfha§ fujeks fc,a melÜ fhdod.ekSu isÿlrkq ,nkjd'

úlafgdaßhd iSlarÜ jeks f,dal m%lg iud.ï mjd Gel Padded ;kmg ks¾udKfha§ tajd we;=<;g iqj| rys; Lksc f;,a we;=<;a melÜ folla we;=<;a lsÍu m%isoaO lreKla'

jrla Ökfha ksIamdÈ; Gel Padded ;kmg úhÜkdufha§ mßlaIdjg ,la flreK w;r tys§ isÿlrk ,o úoHd;aul mÍlaIKj,§ fy<sjqfha Lksc f;,a msrjQ melÜ iys; Padded ;kmg È.= ld,Skj me<£fuka fi!LH .eg¿ u;=úh yels njhs'

Gossip-LankaNews.com
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Gossip Lanka | Gossip Lanka News

Copyright © 2013-2020 Gossip-LankaNews Email: editor(at)gossip-lankanews.com
Advertising: Contact Here Editor: Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. Gossip Lanka is The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.