Feb 06

All Set For SriLankan New Political Party

wdKavqfõ Y‍%s,ksm m¿jla .,jdf.k
kj mla‍Ih fï udih ;=,u ìysfõhs

Y%S,ksmfha iNdm;slu ,nd fkdf.k lsisfia;u bÈÈ m<d;a md,k ue;sjKfha§ Y‍%s,ksmh fjkqfjka lghq;= fkdlrk f,i;a th fkd,efnkafka kï jydu kj mlaIhla msysgqjk f,i;a ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmIla‍ uy;df.ka ikaOdkfha m<d;a iNd uka;‍%Sjre 200g jeä msßila b,a,d ;sfí'

4fõksod ó.uqfõ fydag,hl§ mej;s idlÉpdjl§ Tjqka úiska fuu b,a,Su lr we;'

Y‍%s,ksm jHjia:dj wkqj tu mla‍I idudðlfhl= rfÜ kdhlhd jkafka kï Tyq ksrdhdifhkau mla‍I kdhlhdo fjhs' tfy;a ffu;‍%smd, isßfiak uy;d ckdêm;sjrKhg ;r. lrkq ,enqfka Y‍%S,ksm wfmla‍Ilhd f,i fkdj tcdm we;=¿ n,fõ. iu. Y‍%S,ksmhg úreoaoj ksid ;j;a kS;s .eg¿jla u;=fjhs'

fï w;r bÈß Èk lsysmfha§ taldnoao úmla‍Ifha foaYmd,l mla‍I úiska kj foaYmd,k ikaOdkhla yd kj foaYmd,k mla‍Ihla tljr wdrïN lsÍug kshñ;j we;s nj tys ióm wdrxÑ ud¾. mjihs'

fuu ui ksujkakg fmr fuu lghq;= iqN kel;ska werfUkq we;ehso mejfik w;r fï jk úg;a ,shdmÈxÑ ù we;s mla‍Ihla hgf;a fuu kj mla‍Ih wdrïN jkq we;ehso oek.kakg we;'

fuu kj mla‍Ih ;=, rdcmla‍Ijreka mia fofkl= muK isákq we;s w;r oekg úmla‍Ifha isák Y‍%S,ksm uka;‍%Skag wu;rj wdKavqfõ weu;s ksfhdacH weu;s Oqr ork lsysm fofklao tla jkafka hhso jd¾;d fjhs'

Gossip-LankaNews.com
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Gossip Lanka | Gossip Lanka News

Copyright © 2013-2020 Gossip-LankaNews Email: editor(at)gossip-lankanews.com
Advertising: Contact Here Editor: Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. Gossip Lanka is The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.