Jan 31

Mahinda Ready For New Political Party

wdKa‌vqfõ m%n,
weue;sjre msßila‌ iu. uyskao
Y‍%s,ksmh w;ayÍhs

bÈß m<d;a md,k ue;sjrKhg taldnoaO úmla‍Ih kj fmruqKla‌ hgf;a fmdfydÜ‌gqj ,l=Kska ;r. lsÍug ;SrKh lr we;' kj fmruqK ,shdmÈxÑ lsÍu iy m%;sm;a;s ieliSfï lghq;= fï jk úg wjika lr we;s nj i;s wka; Èjhsk mqj;am; jd¾;d lrkjd'

uyck tla‌i;a fmruqfKa kdhl ÈfkaIa .=Kj¾Ok" cd;sl ksoyia‌ fmruqfKa kdhl úu,a ùrjxY" msú;=re fy< Wreufha kdhl Woh .ïukams," m%cd;ka;%jd§ jdudxYsl fmruqfKa kdhl jdiqfoaj kdkdhla‌ldr hk uy;ajre kj ikaOdkh f.dvke.Su i|yd uQ,sl;ajh f.k lghq;= lrk w;r Bg tla‌ùu i|yd ;j;a foaYmd,k mla‍I yd isú,a ixúOdk /ila‌ idlÉPd wdrïN lr we;'

tys kdñl kdhlhd f,i md¾,sfïka;= uka;%S ÈfkaIa .=Kj¾Ok uy;d m;alsÍug ;SrKh ù we;s nj;a fuu kj fmruqK ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmla‍I uy;df.a iyfhda.fhka f.dvkef.k nj jd¾;dfõhs'

wdKa‌vqfõ m%n, weue;sjre 12-20 w;r msßila‌ fuu kj fmruqKg iyfhda.h §ug iQodkñka isák nj;a Tjqkaf.a iyfhda.h ,nd.kakd wdldrh iïnkaOj fuf;la‌ wjika ;SrKhla‌ f.k fkdue;s nj jd¾;dfõhs'

kj fmruqK hgf;a bÈß m<d;a md,k ue;sjrKhg bÈßm;a lrk wfmala‍Ilhka f;dard .ekSfï uQ,sl lghq;= wjika lr we;s nj;a m<d;a md,k wdh;kj, ysgmq iNdm;sjre" Wm iNdm;sjre" úmla‍I kdhljre 200 lg jeä msßila‌ isák nj;a jeäÿrg;a jd¾;dfõhs'

Gossip-LankaNews.com
ඔබේ ප්‍රතිචාරය කුමක්ද?

Gossip Lanka | Gossip Lanka News

© 2013-2020 Gossip - Lanka News Email: editor(at)gossip-lankanews.com
Advertising: Contact Here Editor: Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. Gossip Lanka is The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.