Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

wka;¾cd,fha m;a;=jqk fjdIarEï
ùäfhdaj .ek mshqñ l;d lrhs

mshqñ yxiud,S miq.sh Èkj, úúO fya;=ka ksid m%isoaêhg;a l;dnyg;a ,lajqKq pß;hla wka;¾cd,fha wdkafoda,khg ;=vq fokakg jQfha wef.a hehs mejfik ksrej;a PdhdrEmhla me;sr hdu;a iu. hs'

flfia fj;;a mshqñ mejiqfõ th mß.Kl lrk ,oaola njh'miq.sh od furg iudc cd, fjí wvú ;=< nyq, f,i Ndú;hg ,la jQ 'wod, kEfka' jok ckm%shùu;a iu. mshqñ o ;u fhfy<shka fofofkl= iu. ,wod< kEfka, ùäfhdajla ;u Facebook msgqjg iy Instagram wvúh fj; tla l<d h'

fjdIarEï tlla ;=< rE.; l< tu ùäfhdaj mshqñ flfrys kej;;a wjOdkh fhduq lrùug n,mEfõ h'

fuu ùäfhdaj ckm%sh;ajhg m;a ùu;a iu. ta ms<sn|j mshqñ o udOH fj; woyia olajd ;snqKs'

'Th wod, kE lsh,d bkag¾fkÜ tflka m%pdrh lrmq ùäfhda tl wms fcd,shg lrmq tlla' uq,ska wdfõ lsls<s o" ì;a;f¾ o" wod, kE lshk msßñ <uhf.a ùäfhda tl t*a'î' tflaÈ oelalu ug ys;=Kd fudlla yß ùäfhda tlla lrkak'' b;sx fmdä tlla yo,d oeïud''

'b;sx ta ùäfhdaj f.dvla wh n,,d ;snqKd'' fïl odkak uq,skakï ksmqks leu;sjqfKa kE'' yenehs miafia uf.a b,a,Sugu leu;s jqKd'''

mshqñ úiska Facebook iy Instagram iudccd, ;=< tu ùäfhdaj m< lsÍu;a iu. úúO msgq ;=< th me;sr .sh w;r Like iy comment úYd, .Kkla thg ,eî ;snqKs'

tu ùäfhdajg muKla fkdj mshqñ ;u Facebook msgqj fj; tla lrk ljrdldrfha fohlg jqj o ,efnkafka by< <sflia m%udKhla'

yeu jevlau lrkafka <sfl n,df.k oe hs mshqñf.ka ck udOH úuid ;snQ w;r mshqñ thg ms<s;=re § ;snqfKa "wfmdhs kE''' LIKES n,df.k jev lrkafka kE uu" hkqfjks'

fl;rï <sflia ysñ jqj;a úúO ldrKd u;= lrñka mshqñg fodaYdfrdamKh lrk úYd, msßila o iudc cd, ;=, isá;s'

tjekakka iïnkaOfhka mshqñ m< fldg we;af;a fujka woyils'

"mshqñ yxiud,s b;sx fudkjd l<;a nkskjfka'' nksk wh bkak tl;a fyd|hs'' È.g we|,d Wmdil wïu,d jf.a bkak whg jvd fldgg wÈk fl,af,da fyd|hs lsh,d ldgj;a f;afrkafka kEfka''"


අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR