Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

w;=reoka jQ l;f.a isrer
jir 22 lg miq wrdìfhka Èjhskg

lafõÜ rfÜ /lshdjla ioyd f.dia isáh§ jir 22 la ;=< lsisÿ f;dr;=rla fkdue;sj isá ldka;djlf.a u< isrerla Bfha wehf.a ksjig .=jka u.ska tjd ;sfí'

fufia u< isrer tjd we;af;a wdKuvqj - uyWiajej m%foaYfha mÈxÑj isá fïß meg%SIshd m%kdkaÿ kï 62 yeúßÈ tlaore ujls'

wod< ldka;dj 1992 jif¾ § úfoaY .;ù we;af;a lafõÜ rdcHgh'

;uka lafõÜys ßhdoa k.rfha fiajh lrk nj weh ;u iajdñ mqreIhdg iy tlu ÈhKshg ,smshla tjñka mjid ;sfnk kuq;a úfoia .;ù isá jir 22 l ld,h ;=, weh furgg tjd we;af;a ,sms folla muKs'

ta w;r;=r wehf.a iajdñ mqreIhd ñh f.dia we;s w;r tlu ÈhKsh jhi wjqreÿ 19 § újdyhla lr f.k ;sfí'

;u uj iïnkaOfhka fidhd n,kakg úfoaY fiajd kshqla;s ld¾hxYhg wjia:d lSmhl§u .sh kuq;a lsisÿ ms<s;=rla fkd,enqKq nj ÈhKsh mjihs'

kuq;a kj.;af;a.u fmd,Sish yryd Tjqkag ,eî we;s mKsúvhlska m%ldYfldg we;af;a miq.sh ckjdß ui 25 jeksod fïß meg%SIshd uy;añh fi!È wrdìfha§ ñh f.dia we;s nj;a wehf.a isrer fuu ui 29 jeksod Èjhskg f.fkk nj;a h'

;u uj ñh f.dia we;af;a yDohdndOhla je<§fuka nj úfoaY fiajd kshqla;s ld¾hdxYh mjid isáh;a fi!È wrdìfhka tjd we;s ,sms f,aLK j,g wkqj weh ñh f.dia we;af;a yÈis wk;=rlska nj ÈhKsh i|yka lrhs'

flfiafj;;a lafõÜ rgg .sh ;u uj fi!È wrdìhg .sfha flfiao@ weh lõreka hgf;a fiajh l,do @" fiajh l< ld,hg wehg ysñ jegqmg isÿù we;af;a l=ula o hkak .eg¿jla nj ÈhKsh lshd isà'

cQâ iuka; - mq;a;,uGossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR