Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

ìh.ñka u;=jQ fodaIfhka
rgmqrd úÿ,sh ì| jegqk yEá fukak

Èjhsk mqrd wo miajrefõ isÿjQ úÿ,s ì| jeàug fya;=j fiùu i|yd fïjk úg mÍlaIKhla wdrïN lr we;s nj jd¾;d jkjd'ìh.u Wm fmd,l isÿjQ yÈis ld¾ñl fodaYhla fya;=fjka fuf,i Èjhsk mqrd úÿ,s ì|jeàula isÿ we;s njg oekg iel flfrkjd'

úÿ,sn, ksfhdacH wud;H wð;a mS fmf¾rd iy úÿ,sn, uKav,fha idudkHdêldÍ iS'B' úC%ur;ak hk uy;ajreka fïjk úg ìh.u Wmfmd< fj; f.dia ta mss<sn| úu¾Yk isÿ lrkjd'

úÿ,s iemhqu iïmQ¾Kfhka h:d ;;ajhg m;a lsÍug fldmuK ld,hla .;fõoehs ;ju;a ksYaÑ;j m‍%ldY l< fkdyels njhs úÿ,sn, uKav,h mejiqfõ'

Èjhsk mqrd fuu yÈis úÿ,s ì| jeàu isÿjQfha wo miajre 02 '30 g muKhs' bka meh tlyudrl muKlg miq m‍%foaY lsysmhl úÿ,s iemhqu h:d ;;ajhg m;a flreKd'

tfy;a iq¿ fõ,djlska tu m‍%foaYj,go úÿ,sh úikaê úh' wvq fjda,aàh;djhlska úÿ,sh ksl=;a lsÍu Bg fya;=j nj úÿ,sn, uKav,h mejiqjd'

ìh.u Wm fmdf,a isÿjQ ld¾ñl fodaIh;a iu.u leksfhdka" ,laImdk" kj ,laImdk" fmd,amsáh" úu,iqf¾kaø" by< fld;auf,a iy my< fld;auf,a hk c, úÿ,s n,d.drj, úÿ,s W;amdokho iajhxC%Shj k;r ù ;sfnkjd'

fï w;r úÿ,s n, uKav,fha iNdm;s wkqr úfÊmd, uy;d ish b,a,d wiaùfï ,smsh ndr § we;s nj jd¾;d jkjd'Tyq i|yka lf<a flá l,la ;=< lsysm jrla úÿ,sh ì| jeàu ksid tys j.lSu ndr .ksñka ;uka b,a,d wiajQ njhs'.;jQ udi yhl ld,h ;=< Èjhsk mqrd úÿ,sh ì| jeàï wjia:d ;=kl § isÿjQ njhs wkqr úfÊmd, uy;d i|yka lf<a'

úÿ,sh ìo jeàu;a iuÕ Èjhsfka m%foaY lsysmhl c, iemhqug o ndOd t,a, ù we;s nj cd;sl c, iïmdok yd c,dmjyk uKav,h mjihs'tys m%ldYsldjl i|yka lf<a wU;f,a iy lkaok c, mú;%d.dr j, c, iemhqug ndOd t,a, ùu fya;=fjka fuu ;;a;ajh Woa.; ù we;s njhs'

Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR