Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

fmïj;sh iu. ,sx.sl weiqrg
hd¿fjdkag bv yomq ;sßikdg jqk jEfâ

Ys,amsKshla iu. wkshï f,i wUqieñ weiqrla mj;ajd weh iu. ,sx.sl weiqrlg hd¿jkago wjia:dj Wodlr§ ish,a,ka fmd,sishg fldgqùfï mqj;la lelsrdfjka jd¾;d jqKd'

fuu ldka;dj uvl<mqj" l,jxÑl=ä" Ydka;smqrï m%foaYfha rEm,djKH wdh;khla mj;ajdf.k hkakshls'

weh ish rEm,djKH wdh;khg wjYH NdKav ñ,§ .ekSu i|yd nia r:hlska fld<U n,d .uka lrk w;r;=r weh iu. fma%u iïnkaOhla mj;ajd f.k hk ;sia yeúßÈ iellre we;=¿ fiiq iellrejka h;=remeÈj,ska nia r:h miqmiska .uka fldg ;sfí'

tfia .uka lrk w;r;=r wef.a fmïj;d wehg ;uka iu. h;=remeÈfhka fld<U hEug .fkaj,afmd< m%foaYfh§ nia r:fhka nisk f,i ÿrl;k weue;=ula u.ska oekqï§ we;'

ta wkqj .fkaj,afmd< m%foaYfha§ nia r:fhka nei .;a tu ldka;dj ish fmïj;d iu. h;=remeÈfhka .fkaj,afmd<" l÷fndv.u m%foaYfha jid oud we;s lv ldurhlg rd;%sfhau f.dia we;af;a tÈk /h Tyq iu. myka lsÍfï wáfhks'tys§ fofokd ,sx.sl weiqrl ksr;ù we;s w;r miqj fmïj;d

wehg rd;%S wdydr /f.k tk nj mjid weh lvldurfha ;kslr t<shg f.dia t<sfha ie`.j isá ish ñ;=rka ;sfokdg lshd we;af;a leu;s kx fydre wdj úÈyg .syska fmïj;shg w;jr l< yels njhs'

ta wkqj fmïj;df.a ñ;=rka tys meñK n,y;aldrfhka wehj miqÈk ^29od& w¨hu 4'40 muK jk;=re iuQy ¥IKhg ,lafldg we;' iuQy ¥IKhg ,lajQ ldka;dj miqod fmd,sishg fuu isoaêh ie,lr ;snqKd'

isoaêh iïnkaOfhka w;awvx.=jg .;a iellrejka uvl<mqj wlalrm;a;=j iy l,auqfKa " ;,hdäl=,ï m%foaYj, mÈxÑ jhi wjqreÿ 30" 27" 23 iy 20 jhfiys miqjkakka njg lreKq wkdjrKh ù we;'

iellrejka Bfha ^30od& lelsrdj ufyia;%d;a wêlrKh yuqjg bÈßm;a lsÍug kshñ;j ;sìKS'

Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR