Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

.dhl fidydka fmf¾rd
fyfrdhska ,. ;nd f.k udÜgq

fyfrdhska ika;lfha ;nd .ekSfï fpdaokd u; uyr.u ‍fmd,sisfha ¥IK u¾ok tallh u.ska w;awvx.=jg .;a .dhk Ys,amS fidydka fmf¾rd uy;d .xf.dvú, ufyia;%d;a wêlrKhg Bfha ^22& bÈßm;a lsÍfuka wk;=rej ,nk 27 jeksod olajd rlaIs; nkaOkd.dr.; fldg ;sfí'

fyfrdhska cdjdrfï kshe¿Kq uyr.u merl=ï udj; m%foaYfha mÈxÑ f¾Kqld iuka;s fyj;a zf¾KqZ kue;a;shf.ka remsh,a 25"000 l uqo,lg fyfrdhska ñ,s.%Eï 550 la ñ,§ f.k h;=remeÈhlska meñfKñka isáh§ fmf¾od ^21& miajrefõ§ fidydka fmf¾rd uy;d w;awvx.=jg .;a nj ‍fmd,sish mjihs'

l,siï idlal=fõ fyfrdhska iÕjdf.k meñfKñka isáh§ fudyq ‍fmd,sia lKavdhu w;awvx.=jg f.k ;snQ w;r Tyqf.ka ,o f;dr;=re u; fyfrdhska cdjdru isÿl< zf¾KqZ kue;s ldka;djo w;awvx.=jg .;a nj ‍fmd,sish i|yka lrhs'

tu ldka;dj óg fmro fyfrdhska cdjdru iïnkaOfhka w;awvx.=jg f.k wêlrKh yuqjg bÈßm;a fldg wem ,nd isák ;eke;a;shla njo ‍fmd,sish i|yka lrhs' weho Bfha ^22& .xf.dvú, ufyia;%d;a wêlrKh yuqjg bÈßm;a lsÍfuka wk;=rej ,nk ud¾;= ui 02 jeksod olajd rlaIs; nkaOkd.dr.; lr ;sfí'

niakdysr m<d;a Ndr ‍‍‍fcHIaG ksfhdacH ‍fmd,siam;s mQð;a chiqkaor" niakdysr ol=K Ndr ksfhdacH ‍fmd,siam;s lms, chfialr" kqf.af.dv fldÜGdi Ndr ‍‍‍fcHIaG ‍fmd,sia wêldÍ uySka .=Kfialr hk uy;ajrekaf.a wëlaIKh u; uyr.u ‍fmd,sia ia:dkdêm;s m%Odk ‍fmd,sia mÍlaIl Wmd,s ;,., iy ¥IK u¾ok tallfha ia:dkdêm;s ‍fmd,sia mÍlaIl msh,a .=K;s,l hk uy;ajrekaf.a Wmfoia yd fufyhùu u; Wm ‍fmd,sia mÍlaIl Wmq,a O¾ur;ak" ldka;d Wm ‍fmd,sia mÍlaIl ,shkdrÉÑ" ‍fmd,sia fldia;dm,ajreka jk rejka ^41127&" iqu;smd, ^45042&" is,ajd ^84086&" f;acdka ^85989& hk ks,Odßka úiska fuu jeg,Su lr ;sfí'

Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR