Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

;dcqãka >d;khg iïnkaO
ùäfhda o¾Yk ;ju rg hjd kE

r.¾ l%Svl fudfyduâ jiSï ;dcqãkaf.a >d;khg wod< iS'iS'à'ù' ^CCTV& leurd o¾Yk we;<;a ùäfhda mg úfoaYSh rglg fhduq lr jd¾;djla le|jk f,i fld<U w;sf¾l ufyaia;%d;a ksYdka; mSßia uy;d ryia fmd,sishg ksfhda. lr udihlg wêl ld,hla .; jqj;a tu ùäfhda mg ;ju;a wêlrKh Ndrfha ;sfnk njg fld<U ufyaia;%d;a wêlrKfhka lreKq Bfha ^15& wkdjrKh úh'

bl=;a ckjdß 7 jk Èk w;sf¾l ufyaia;%d;ajrhd fld<U úYajúoHd,fha mß.Kl wxYh uÕska wod< ùäfhda mg iïnkaOfhka o;a; úYaf,aIK jd¾;dj bÈßm;a lrñka ;snQ ks¾foaYhkag wkqj ryia fmd,sish fj; fuu ùäfhda mg úfoaYSh úoHd;aul ridhkd.dr fj; bÈßm;a lr jd¾;djla le|ùug ksfhda. lr ;sìK'

2012$5$17 jk Èk isÿ jQ fudfyduâ ;dcqãkaf.a >d;khg wod<j ryia fmd,sish isÿ l< úfYaI úu¾Ykfha§ ,nd.;a iS'iS'à'ù' leurd o¾Yk we;=<;a ùäfhda mg fld<U úYajúoHd,fha mß.Kl mSGh fj; fhduq lr ;snQ w;rBg wod< jd¾;dj 2016$01$04 Èk fld<U úYajúoHd,h úiska wêlrKhg bÈßm;a lr ;sìK'

úYajúoHd,fha mß.Kl wxYh uÕska ùäfhda mg jeäÿr úu¾Ykh i|yd wfußldfõ FBI yd lekvd fufg%dfmd,sgka wdh;k fj; fhduq lrk f,ig ks¾foaY lr ;sìK' ta wkqj bl=;a 7 jk Èk wêlrKh ryia fmd,sishg kshu lrñka úYajúoHd,fha ks¾foaYs; wdh;k fyda Bg jvd fyd|hehs is;k wdh;khla fj; iS'ã' ;eá fhduq lr jd¾;djla ,nd.kakd f,ig ksfhda. lr ;sìK' tfy;a tu iS'ã' ;eá kvq NdKav ryia fmd,sish fï jk f;la ,nd fkd.ekSu fya;=fjka tajd wêlrK fiamamqfõ r|jd ;eîug ufyaia;%d;ajrhd kshu lr we;'

fuu iS'ã' mgj, o¾Yk rd;%S ld,fha§ ùu;a ùÈmyka wdf,dalh yd jdykj,ska fl<skau m;s; jk wêl wdf,dal Odrdj ksid o¾Yk wmeyeÈ,s njg fld<U úYajúoHd,fha mß.Kl mSGdêm;s w;a;kdhl uy;d ish jd¾;dfõ olajd ;sìK'

Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR