Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

ks;r uka;%Sjßhlf.a w;
w,a,k yeg mekak uka;%S l=udrhd

Èhjkakdfõ uka;%Sjßhkag u,air ne,au

md¾,sfïka;= mßY%h ;=<§ ldka;d uka;%Sjßhka lsysm fokl=g ,sx.sl ysxik isÿlsÍu iïnkaOfhka fpdaokd t,a, ùu;a iu. ish¨‍u md¾,sfïka;= uka;%Sjrekag md¾,sfïka;=j ;=<§ b;d úkh .relj yeisfrk f,ig rcfha by<u n,OdÍka iy foaYmd,k mlaI u.ska wjjdo lr we;s nj md¾,sfïka;= wdrxÑ ud¾. i|yka lrhs'

md¾,sfïka;=fõ isák ‍‍‍fcHIaG fukau jfhdajDoaO uka;%Sjreka lsysm fokl= úiska uka;%Sjßhka lsysm fokl= wiSre;djg m;ajk wdldrfhka hï hï lghq;= iy lrk ,o m%ldY ms<sn|j md¾,sfïka;=fõ n,OdÍka fj; lrk ,o meñ‚,sj,ska miqj fuu mshjr f.k we;s njo fuu wdrxÑ ud¾. ;jÿrg;a i|yka lf<ah'

fï wkqj tla;rd ;reK uka;%Sjßhla i|yka lr we;af;a b;d jfhdajDoaO uka;%Sjrhl= ;ukaf.a w; ksrka;rfhka we,a,Sug W;aidy lrk nj;a wod< uka;%Sjrhd miqlr hk iEu wjia:djl§u Tyq ;ukag w; È.= lr w;g w; § wdpdr lsÍug oeä Wkkaÿjla olajk nj;ah'

tfukau ;j;a uka;%Sjßhka lsysmfokl=u uka;%Sjreka iy wud;Hjreka lsysm fofkl=f.ka isÿjk ysxik ms<sn|j meñ‚,s lr we;s w;r Tjqka b;d wiNH f,i tu uka;%Sjßhkaf.a wÕmiÕ ms<sn| úys¿ lrk njo tu uka;%Sjßhkag md¾,sfïka;=j ;=<§ iy bka msg§ fuu msßia Wiq¿ úiq¿ lrk njo i|ykah'

ye;a;Emia yeúßÈ wud;Hjrhl= bl=;a 12od md¾,sfïka;= mqia;ld,h wi,§ uka;%Sjßhlg b;d wiNH f,i úys¿ lsÍu;a iu. tu uka;%Sjßh oeä f,i fldamhg m;ajQ njo i|yka fõ'

flfia fj;;a ;reK uka;%Sjreka b;d úkh.relj md¾,sfïka;=fõ yeisfrk njo ta wkqj jhia.; uka;%Sjrekag idfmalaIj ;reK uka;%Sjrekaf.a yeisÍu hym;a uÜgñka mej;Su .eko fuu uka;%Sjßhka m%Yxid lr ;sfí'

uq,dY% - ßúr
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR