Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

lïuqf,a wekqKq lïìh
T¿fjka wdj;a ie;alu
ksid Èúh fírf.k

.ïm, W,mfka isg .ïudk lSmhlg heug we;s wkdrla‌Is; mäfm< iys; ud¾.hlska .uka .;a mqoa.,hl= thska my<g jeàfï§ bÈlrñka ;snQ f.dvke.s,a,l hlv lïìhla‌ tu mqoa.,hdf.a uqyqfKa lïuq, m%foaYfhka we;=<g wekS ysi m%foaYfhka u;=j we;' isoaêhg uqyqK ÿka mqoa.,hd .ïfmd, frday,g we;=<;a lr ;sfí'

fufia wk;=rg ,la‌j frday,a.; fldg we;af;a W,mfka ;eô,s.,j;a; mÈxÑ ã' wkakuf,a kue;s 47 yeúßÈ ;sore msfhls'

fudyq Bfha 19 od Èk ksjfia isg fjf<| ie,l fiajh i|yd hñka isáh§ fuu wk;=rg ,la‌j ;sìKs'

wä 20 l muK by< mäfmf<a isg my<ska ;snQ lïì u;g jeà we;s fudyqf.a uqyqfKa lïìh wekS fmdf<dfõ isg ;j;a wä 10 la‌ muK by< lïì u; /£ isáh§ .ïjdiSka tla‌j tu lïìh lmd frday,a .; lsÍug mshjr f.k ;sìKs' wä 4 l muK lïìh uqyqfKa /£ ;sìh§ f,dß r:hlska frday,g f.k wd fudyq jydu Y,Hd.drhg /f.k .sfha ta jk úg;a hï whl= frday, oekqïj;a fldg ;snQ ksihs'

jevn,k frday,a wOHla‍Isld ffjoH fþ'tï' chiqkaor uy;añh yd úfYaI{ Y,H ffjoH lksIal lu,a hk ffjoHjreka ta i|yd Y,Hd.drh oekqïj;a fldg ;sìKs'

ta wkqj ks¾úkaok úfYaI{ ffjoH Ñka;d ldßhjiï" W.=r" lk" kdih ms<sn| úfYaI{ ffjoH ñ,aydka nyd¾ we;=¿ ffjoHjreka mia‌fokl= yd wfkl=;a ld¾h uKa‌v,h fuu ie;alu lsÍug lghq;= fh¥y'

fï ms<sn|j woyia‌ oela‌jQ úfYaI{ ffjoH lksIal lu,a uy;d i|yka lr isáfha wekqKq hlv lïìh weo bj;a fkdlr th iys;j frda.shd frday,g f.k tau jeo.;a jQ njh' ta wkqj ishÆ fokdu wjfndaO lr.; hq;af;a fujeks W,la‌ wekqKq miq th bj;a fkdlr tu mqoa.,hd frday,a.; l< hq;= njh'

fuu wk;=r ms<sn|j woyia‌ m<l< wd¾' mqIamd uy;añh

W,mfka isg mjq,a 300 la‌ muK isák .ïudk lSmhlg heug ;sfnk ud¾.hla‌ ;uhs fïl'

uyd ud¾.fha isg wä 30 la‌ muK mäfm< Èf.a Wvg ke.,d ;uhs .ug hkak ´kE' oekg wjqreÿ foll ú;r b|,d fu;ek f.dvke.s,a,la‌ yokjd' ta;a jev k;r lr,d' mä fm< whskgu lïì ;sfhkjd fï jegqKq flkd ta lïì Wvg jeá,d ;sfhkafka wkdrla‍Is;lu ksid' wms Tla‌fldau fï mä fmf<a ;uhs hkafka' ishÆ fokdf.a Ôú; wkdrla‌Is;hs' wms b,a,d isákafka fï mäfm<g wdrla‌Is; jegla‌ yo,d fok f,ihs'

iqrx. È,aydka
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR