Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

,dxlsl hqj<lf.a wkshï
,sx.sl weiqrla n%s;dkH udOH l<Uhs

n%s;dkHfha í,ela*%shdia l%jqka fldaÜ wêlrKfha ;Skaÿjla ms<sn|j trg udOH iy úfoia fjí wvú fï jk úg oeä l;dnylg ,la lr ;sfnkjd'

Y%S ,dxlsl hqj<lf.a wkshï ,sx.sl weiqrla iïnkaOfhka fï kvq ;Skaÿj ,nd § ;sfnkjd'

újdyl tla ore ujla iy trg jHdmdrhla lrf.k hk Okj;a ,dxlsl jHdmdßlhl= iïnkaOfhka fuu kvqj úNd. lrkq ,enqjd'

2008 jif¾§ fuu ldka;dj ,dxlsl jHdmdßlhdf.a f,alïjßh f,i lghq;= lr we;s w;r ,sx.sl iïnkaO;d mj;ajdf.k f.dia we;af;a ta iu.hs'

2013 iema;eïn¾ udifha§ jHdmdßlhd ;u in|;d kj;d,ñka wehj /lshdfjka bj;a lsÍfuka miqj leue;af;ka f;drj ;udj ¥IKh l< njg tu ldka;dj Tyqg tfrysj kvq mjrd ;snqKd'

2014 cqks 16od jHdmdßlhdj trg § w;awvx.=jg .;a w;r wjidkfha§ Tyqg tfrysj fpdaokdjla ke;s nj m%ldYhg m;a jqKd'

meñKs,a, fufyhjQ rcfha kS;s{jrhd wêlrKhg lshd isáfha fofokdu újdylhka jqj;a Tjqka jßka jr ,sx.sl in|;djka mj;ajd we;s w;r tu fya;=j u; uQ,HdOdr ,nd§ we;s njhs'

,sx.sl iïnkaO;d wjika lsÍug jHdmdßlhd ;SrKh lrk ,oafoa ldka;djf.a újdyl ieñhd Y%S ,xldfõ isg meñfKk nj oek.ekSug ,eîu;a iu. njo rcfha kS;s{jrhd fy<s l<d'

,sx.sl ye.Sï okjk ksrej;a PdhdrEm jHdmdßlhdf.a mjqf,a Woúh yd ñ;=rka fj; heùugo fuu ldka;dj lghq;= lr ;snqKd'

miqj ;uka jHdmdßlhdj í,elafï,a l< njg fuu ldka;dj ms<s.ekSu ksid wêlrKh wehg ovqjï muqKqjkq ,enqjd'

Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR