Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

iqñ;a ieuf.kau iuq.kS
uf.a uy;a;hd urmq tjqkag Ydmfõjd

l=rd l+yqôhl=gj;a jrola‌ ke;s wysxil uf.a jia‌;=jg fmd,sish fï úÈhg .y, urkak lrmq jro fudlla‌o@ uf.a r;a;rxg fmd,sish uu bÈßmsg§ fmdÆj,ska .y,d Wv ;Ü‌gqjg weof.k .sys,a,d ìug ;,aÆ l<d' ta fj,dfõ uu uf.a ore meáhd iu. ysáfha' tmd lsh,d lE .yoa§ uf.a jia‌;=j ìug ;,aÆ lrod,d uerejd'

Wv bkak foúfhda fï úm; l<tjqkag Ydm lrkak ´k foúhfka hkqfjka mjiñka ;u ieñhdf.a ksi, foayh wi, je<fmk ìß|la‌ k.k wf|dakdfjka is;a ms;a ke;s yeu yoj;la‌u lïmdjg m;ajkq we;'

fla' tia‌' ì,aäka kj k.rh mdr weô,smsáh hk ,smskfha mÈxÑj isá chj¾Ok iqnisxy,df.a iqñ;a m%ikak chj¾Ok ^29& wúysxidjd§ iudcYS,S pß;hlska fyì ld w;r;a fyd| ys; Èkdf.k isá ;reKfhls' weô,smsáh uOH uyd úoHd,fhka W'fm< ola‌jd W.;a iqñ;a mdi,a yer .sh miq Tyqg wh;a jdykh l=,S .uka i|yd fhdojdf.k isá w;r tho w;yer oud 2011 jif¾ brdlfha /lshdjlg f.dia‌ jir 2 lska miq meñK we;' ;u wdorKSh ìß| iIsld ksIduks ^28& yd tlu ÈhKsh fgYdkS ^8& iu. ksjfia ld,h .;lrñka wi,a jeishka yd iudcfha ishÆ fmdÿ lghq;=j,g iyNd.S fjñka k.rfha muKla‌ fkdj weiqf¾ ld w;r;a ckm%sh pß;hla‌ njg m;aj isáfhah' iqñ;a ljqre;a y÷kajkq ,nk wdorKSh ku ^fmdä fjod hkqfjks&

Èkh bl=;a 4 jeks Èkh' ksji bÈßmsg f;uy,a ksjfia meje;s fldgy¿ ux.,Hhg fmrjrefõ isg iqñ;=;a ìß|la‌ Woõ Wmldr lr we;s w;r rd;%s ld,fha ñ;=rka lsysm fokl= iu. tu ksjfia meje;s idohgo iyNd.sù isák w;r fmd,sisfhka meñK msßig myr§ we;' iqñ;ago fmdÆ uq.=rej,ska myr§ Wvquyf,ka ìug oeuQ nj ishEiska ÿgq ish ìß| o lshd isà' nrm;, ;=jd, ,nd isá iqñ;a weô,smsáh uQ,sl frday,g;a wk;=rej r;akmqr uy frday,g;a udre lsÍfuka miq bl=;a 8 Èk Woeik urKhg m;aúKs'

r;akmqr uy frdayf,a isg bl=;a 8 jk Èk iji iqñ;af.a ksi, foayh weô,smsáfha msysá Tyqf.a fouy,a ksjig /f.k tk úg;a oyilg jeä msßila‌ tys /£ isáhy' 10 jeks bre Èk iji u< ysre nei hk ie|E iufha ;u wdorKSh ìß|" ÈhKsho muKla‌ fkdj ish kE ys; ñ;=rkaf.kao fjkaù weô,smsáh k.r iNd iqidk N=ñfha ñysoka flßKs'

uq,dY% - Èjhsk

Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR