Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

fudag¾ r:fhka mjqf,a wh
f.dvg toa§ wïud .idf.k hhs

kqjrt<sh isg udjke,a, ola‌jd .uka .;a fudag¾ r:hla‌ wêl j¾Idj iu. .ïfmd, .,af.ähdj jx.=fjka bj;g mek wä 150 la‌ muK my;ska we;s Thg fmr<S tys my<g .idf.k f.dia‌ we;' tu fudag¾ r:fha isrù isá tl ldka;djla‌ ñhf.dia‌ ;j;a ;sfokl= ;=jd, ,nd .ïfmd, Ysla‍IK frday,g we;=<;a fldg ;sfí'

fmf¾od rd;%s isÿjQ fuu wk;=ßka ñhf.dia‌ we;af;a udjke,a, ys.q, mÈxÑ iuDoaê l<ukdldrjßhl jk wcka;d whsrdx.kS kue;s 45 yeúßÈ foore ujls'

fudag¾ r:h Thg fmrf<k wjia‌:dfõ tys uj mshd Tjqkaf.a l=vd ÈhKsh yd wef.a iShd .uka fldg we;s nj fmd,sia‌ mÍla‍IKj,ska wkdjrKh ù we;'

fkdkej;S meje;s wêl j¾Idj;a iu. my<g jeà we;s fudag¾ r:fha isá msßi bj;g .ekSu i|yd m%foaYjdiSka oeä W;aidyhla‌ f.k ;snqKs'

lU oud f,dßhl wdOdrfhka fudag¾ r:h we< bjqrg f.k ;sfí' miqj msßi bj;g .ekSu i|yd f,dla‌ ù ;snQ tla‌ fodrla‌ b;d wmyiqfjka újD; fldg we;' l=vd ÈhKsh iShd yd wef.a mshd bj;g .;a;o c, myf¾ ier ksid lUh leã tys isrù isá l=vd ÈhKshf.a uj fudag¾ r:h iu. my<g .idf.k f.dia‌ .,a wekaol ysrù we;'

wêl nEjqu ksid tu ia‌:dkhg <.d úh fkdyels jQ w;r ;j;a lU lSmhla‌ /f.k úismia‌ fokl= muK tu ia‌:dkhg f.dia‌ fudag¾ r:fha isrù isá ldka;dj bj;g f.k frday,g f.k .sho weh ñhf.dia‌ ;snqKs'

m%foaYjdiSka yd ud¾.fha .uka.;a fjk;a jdykj, msßia‌ yd fmd,sish tla‌ù mehl muK ld,hla‌ fuu ldka;dj f.dv .ekSu i|yd fjfyi uykais ù ;snqKs'

ñh.sh ldka;djf.a isrer .ïfmd, frdayf,a we;s w;r Bfha wef.a mYapd;a urK mÍla‍IK lghq;= isÿlsÍug kshñ;j ;sìKs'

wk;=r isÿjQ ia‌:dkfha iúlr ;snQ wdrla‍Is; jeg ud¾. ixj¾Ok ks,OdÍka úiska .,jdf.k f.dia‌ we;s nj m%foaYjdiSka mjik w;r fuu jif¾§ muKla‌ fuu ia‌:dkfha wk;=re 3 la‌ isÿj we;s njo Tjqyq i|yka lr;s'

fuu fudag¾ r:h ñh.sh ldka;djf.a ieñhd mojdf.kú;a we;s w;r Tyqg kskao heu ksid fuu wk;=r isÿj we;s nj wkdjrKh ù we;'

.ïfmd, fmd,ssisfha r: jdyk wxYfha fmd'm' rKisxy" W'fmd'm' iurkdhl hk uy;ajre jeäÿr mÍla‍IK mj;aj;s'

iqrx. È,aydka
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR