Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

l%slÜ ;r. mdjd§fï W;aidyhla
l=i,a iy rx.k ksid wkdjrKh fõhs

ngysr bka§h l%slÜ lKavdhu Y%S ,xldfõ ixpdrh l< wjia:dfõ ;r. mdjd§fï W;aidyhla Èh;aj ;sfnk nj jd¾;dfõhs' mej;s m<uq fgiaÜ ;r.fha§ Y%S ,xld l%Svlhskag uqo,g ;r. mdjd§u ioyd n,mEï lr ;sfíhs'

l=i,a cks;a yg m<uqj fuu fhdackdj lr we;s w;r Tyqf.ka fuu n,mEï l, mqoa.,hd ,l=Kq 18lg Y%S ,xld ms,g oeù hkakg mßirh ilik f,ihs b,a,d ;sfnkjd'

l=i,a th m%;slafIam lsÍu ksid rx.k fyar;ago fuu n,mEu lr we;s njhs jd¾;d jkafka' rx.k th m%;slafIam lr we;s w;r Tjqka n,OdÍkag fï ms<snoj oEkqï § ;sfíkjd'

bka wk;=rej Y%S ,xld l%slÜ wdh;kfha ¥IK úfrdaë tallh úiska ta ms<sn|j c.;a md,l uKav,fha ¥IK úfrdaë tallhg oekqï § ;sfí'

fï fhdackdj bÈßm;a lr we;af;a .hdka kue;s mqoa.hl= yryd njhs jd¾;d jkafka'

ngysr bka§h fldfoõ lKavdhug tfrysj .d,af,a meje;ajqKq fgiaÜ ;r.h ys;du;du mrdch lrk fuka tu mqoa.,hd Y%S ,xld l%Svlhkag fhdackd lr we;s njhs l%Svd wud;H ohdisß chfialr tat*amS mqj;a fiajhg mjid ;snqfKa'

fï w;r ;ykï W;af;acl Ndú; lsÍu ms<sn|j l=i,a cks;a fmf¾rdg tfrysj t,a, ù ;sfnk fpdaokdj" úiaihs úiai f,dal l=i,dkfha§ Y%S ,xld lKavdhfï ch.%yKhg tfrys l=uka;%Khla oehs iel isf;k nj l%Svd wud;H ohdisß chfialr miq.sh nodod md¾,sfïka;=j wu;ñka i|yka lf<ah'

Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR