Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

fmdä ikd Y%S ,xld ms,g wysñfõhs

Y%S ,xld l%slÜ lKavdhfï iqmsß ms;slrefjl= jk l=i,a cks;a fmf¾rdg cd;Hka;r l%slÜ ;r. ;ykula mkjd ;sfí'

;ykï W;af;acl Ndú;d l<ehs lshk isoaêhg wod<j isÿl< î idïm, mÍlaIKfhka o th ikd: ùfuka miq l%slÜ ljqkais,h úiska fuu ;yku mkjd we;'

l%Svd wud;H ohdisß chfialr uy;d mjikafka whs'iS'iSfhka mekjQ tu ;yku ,sys,a lr .ekSu i|yd lghq;= lrk njhs'

ta wkQj ta iïnkaOfhka wNshdpkhla bÈßm;a lsÍug n,dfmdfrd;a;= jk nj fyf;u mejiSh'

fï .ek jeäÿrg;a woyia olajñka l%Svd wud;Hjrhd lshd isáfha l=i,a cks;a fmf¾rd oek oek ;ykï W;af;acl Ndú;d l< njla m%ldY lr fkdue;s njhs'

Tyq ishÆfoaj,a f.k we;af;a fN!; Ñls;ailf.a wkqoekqu hgf;a njo ta uy;d fmkajdÿkafkah'

tfiau fuu ;SrKh .ek mqÿuhg m;ajQ njo mejiQ weu;sjrhd fï wjia:dfõ§ l=i,a w;rux fkdlr Tyq /l .ekSug l%slÜ md,l uKav,h me;af;ka l< yels ishÆfoa lrk njo lshd isáfhah'

l=i,a cks;a Y%S ,xldfõ fukau ‍f,dj mqrd l%slÜ f,da,Ska w;r ckm%sh jQfha ik;a chiQßhf.ka miq Y%S ,xld‍ l%slÜ lKavdhfuka ìysjQ m%ydrd;aul ms;sl=refjl= f,ihs'

Tyq mkaÿjg myrfok ú,dih ik;a chiQßh mkaÿjg myrfok ú,difh;a lsisÿ fjkila fkd;sîu Bg fya;=jh'

Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR