Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

úfoia ixpdrlhka u;ameka
fndoa§ wyl n,df.k bkak

ixpdrl jHdmdrh k.d
isgqjkakg ksoyi ´fka

ol=Kq m<df;a ixpdrhg meñfKk ixpdrlhka ìr jeks u;ameka j¾. t<smsg mdkh lrñka isák w;r;=r tajd kj;ajkakg ueÈy;a fkdù wyl n,d isák f,ig ixpdrl ixj¾Ok wud;H fcdaka wur;=x. uy;d ‍fmd,sishg;a iqrdnÿ fomd¾;fïka;=fõ ks,OdÍkag;a Wmfoia ,nd§ we;'

ta nj mjid we;af;a ;x.,a, m%foaYfha fydag,a ysñlrejka iu. meje;s idlÉPdjl§ we;sjQ kS;suh ndOd ms<sn| .eg¨‍jg Wmfoaihla ,ndfoñks' fuu wjia:djg ëjr rdcH wud;H È,sma fjowdrÉÑ uy;do iyNd.s ù isáfhah'

tys§ fcdaka wur;=x. wud;Hjrhd l< m%ldYh fmf¾od úoHq;a kd,sld Tiafia m%pdrh úh' ug yslalvqj" WKjgqk lshk yeu m%foaYfhkau fï m%Yafka u;=jqKd' msgrg ñksfyla ìh¾ tl ìì bkakfldg ‍fmd,sisfhka Wÿrf.k hkj¨‍'

Tn;=udg lshkak n,h ;sfhkjd kï ‍fmd,sia ks,OdÍkag fl<skau whsfia''''' fï wyj,a ñksyd w,a,kak tmd lsh,d'

wyhso lshk foa'''' fuhd lshk foa weyqfõ ke;akï jevla kEfka''''

neyehs lsõfjd;a ug lshkak' uu;a Th ‍fmd,sish Ndrj ysáh ukqiaifhlafka' uu okakjd flfrkak ´k foa' fï áfla ‍fmdâvla wyl n,df.k bkak' hehs wud;Hjrhd tys isák iyldr ‍fmd,sia wêldßjrhl=g Wmfoia foñka lSfõh'

fï iïnkaOfhka fcdaka wur;=x. wud;Hjrhdf.ka Bfha úuiQ úg wud;Hjrhd i|yka lf<a

zzTõ tal we;a;' wms ixpdrl jHdmdrh k.d isgqjkakg kï ta whg ksoyi fokak ´fka' tfyu ke;sjqfKd;a fydag,a ál jy,d odkak ´fka' ta ñksiaiq ksoyfia bkak ,xldjg wdmqju ‍fmd,sisfhka mek,d w,a,kjd' t;fldg ixpdrl l¾udka;h ÈhqKq lrkak mq¿jkao@ZZ fyf;u úuiSh'

uq,dY% - ßúr
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR