Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

cmfkl=g jxpd l< l;dj fndrejla
ä,ka; ud,.uqj l;d lrhs

f,dal fYa%Ks.; lsÍïj, 10 jk ia:dkh yd wdishdkq Y=r;djfha 02 jeks ia:dkhg ysñlï lshk Y%S ,dxlSh fudag¾ r: Odjk Y=r ä,ka; ud,.uqj uy;dg;a kvqjla mejÍu iïnkaOfhka mqj;la mqj;a m;a fukau fjí wvú mqj;a jd¾;d lr ;snqKd'

tys§ lsh jqfKa iqmsß ksjdi ixlS¾Khla iE§u i|yd cmka cd;slhl=f.ka wefußlka fvd,¾ ,laI 6l uqo,la ,ndf.k jxpd lsÍu iïnkaOfhka ä,ka; ud,.uqj we;=¿ ú;a;slrejka ;sfokl=g tfrysj wê fpdaokd 04la hgf;a kS;sm;sjrhd fld<U uydêlrKh yuqfõ kvq mejre njhs'

kvq mjrkq ,enqfõ {dk§mka isjfcda;s" ä,ka; rxcq, nKavdr ud,.uqj" ux.,fiak úð; nKavdr rKrdcd hk ú;a;slrejka ;sfokdg tfrysj nj;a tys i|yka jqKd'

2008 fmnrjdß 01 jeksod iy ud¾;= 03 w;r ld,fha§ fld<U§ iqmsß ksjdi ixlS¾Khla iE§u i|yd wefußlka fvd,¾ ,laI 06la ,ndÿkfyd;a udi 4la we;=<; wefußlka fvd,¾ wg ,laI y;<sia oyila ,ndfok nj mjid fhdIqls khdIs hk wh rjgd jxpdjla lsÍu iïnkaOfhka kS;sm;sjrhd ú;a;slrejkag tfrysj fld<U uydêlrKh yuqfõ wê fpdaokd k.d ;snqKq njg;a tu mqj;a j, i|yka jqKd'

flfia fj;;a fï iïnkaOfhka ä,ka; mejiqfõ fï isoaëka j,g Tyq iïnkaO ke;s nj;a fuh wi;H mqj;la nj;a Tyq mejiqjd'

Tyq lsis Èkl uqo,a jxpdjla lsisfjl=g fkdl< nj;a fï jxpdjg iïnkaO mqoa.,hska iïnkaOj fy<sorõla lsÍug bÈßfha§ iqodkï nj Tyq mjikjd' miq.sh wdKavq ld,fha n,j;a Woúh fuu isoaëka j,g iïnkaO nj;a Tyq mjikjd'

fuu isoaëka j,g Tyq iïnkaO lsßug fya;= f,i Tyq fmkajd ÿkafka Tyqf.a we;s iuyr foaj,a Tjqkag ,nd .ekSug wjYH jQ fya;=fjka fuf,i kvqj,g ;udj megÆ njhs'

Tyq jeä ÿrg;a fmkajd fokafka Y%S ,xldfõ kduh f,djg /f.k .sh ;dudg fuf,i uv m%ydr t,a, lsÍfï§ fï iïnkaOj l;d lsÍug lsisfjl= ke;s njhs'

Tyq fï iïnkaOj jeä ÿgr;a woyia olajñka l< m%ldYh my;ska n,kak'

igyk - ;s<sK OkqIal
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR