Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

,xld b;sydifha jd¾;d jQ
by<u f,d;/hs Èkqu weô,smsáhg

furg f,d;/hs b;sydifha fuf;la jd¾;d jQ by<u ;Hd. uqo, jk remsh,a oy;=kafldaá oy;=ka,laI yegoyia tlish ;sia yhhs i; y;<syl ^13"13"60"136'40& l uqo,a ;Hd.h fmf¾od ^19& Èkqï wÈkq ,enQ f.dúfi; f,d;/hsfha Èkqï jdrfha§ weô,smsáh m‍%foaYfha jdikdjka;fhl= úiska Èkdf.k ;sfnkjd'

th furg b;sydifha ch.‍%dylhl= fj; fuf;la msßkukq ,enQ úYd,;u ;Hd. uqo, ùu úfYaI;ajhhs' ch.‍%dyS f,d;/hsm; Bfha ^20& fmrjrefõ§ ch.‍%dylhd úiska cd;sl f,d;/hs uKav,h fj; Ndrÿka nj;a ch.‍%dyhd fj; fuu iqmsß ;Hd. uqo," bÈß Èkl§ W;aijdldrfhka msßkeóug lghq;= lrk nj;a i|yka'

jir 50 blaujQ cd;sl f,d;/hs uKav,fha f,d;/hs b;sydifha§ fuu iqúfYaIS iqmsß ;Hd. uqo, ysñ ch.‍%dylhd ìyslr we;af;a tys Èia;‍%sla wf,ú ksfhdað; whsrdx.kS mqIamj¾Kf.a u.ska weô,smsáh wf,ú ksfhdað; tÉ'Ô' m‍%shka; uy;d úisks' tu f,d;/hsm; ch.‍%dylhd fj; wf,ú lr we;af;a mo,x., m‍%foaYfha f,d;/hs wf,úlre ;s<sK iïm;a uy;d úisks'

remsh,a 20 lg ñ,§ .; yels f.dúfi; f,d;/hsfha iqmsß ;Hd.h remsh,a fldaá 4ka werfUk w;r Èkqï jdr .Kkdjla iqmsß ;Hd.fha ch.‍%dylhd ìysfkdlsÍu ksid iEu Èkqï jdrhl§u jeäfjñka wd uqo, fujr remsh,a fldaá 13 blaujd ;sìKs'

wod< Èkqï we§u isÿ lrk Èk rd;‍%S 7'45g muK f,d;/hs wf,úlre ;s<sK iïm;a uy;d i;=j ;snQ wjika álÜm;a w;r;=r fuu jdikdjka; álÜm; ;sî we;'

weô,smsáh f,d;/hs wf,ú ksfhdað; tÉ'Ô' m‍%shka; uy;df.a mq;a ;s<sK iïm;a uy;d fuu ch.‍%dyS f,d;/hs m; wf,ú lsÍu iïnkaOfhka i|yka lrkafka fujekakls' zz 19 jeksod yekaoEfõ ;d;a;dg álla wikSmhs lsõj ksid uu b;=re álÜm;a wrf.k jEka r:fhka mo,x., me;a;g .shd' tÈk rd;‍%S 7'30 ú;r fjoa§ álÜm;a ish,a, wf,ú jqKd' mo,x., m‍%foaYfha § r;=mdg ;s‍%frdao ßhlska meñKs ;=kafofkla jEka tl k;r lr,d f.dúfi; álÜ ;sfhkjdo weyqjd' uu lsõjd bjrhs lsh,d' Thd <. ;sfhk álÜ tlla yß wmsg fokak lsh,d Tjqka lsõjd'

uu idudkHfhka ojilg álÜ 15la 20la ú;r .kakjd' fï ojiaj, jeämqru .kafka f.dúfi;' ;s‍%frdao r:fhka wdmq ;sfokdg uu uf.a <. ;snqKq álÜ 10ka 3la ÿkakd' fõ,dj 7'45g ú;r we;s' miafia .fuka wdrxÑ jqKd ta álÜ ;=fkka tll ;ud Èkqu ;sì,d ;sfhkafka lsh,dZZ'

Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR