Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

úydrhl ießirk wukqiaihska
.ek ysñkula f;dr;=re fy<slrhs

udihlg jeä ld,hla ;siafia úáka úg ukqIH rEm ujñka Èiajqkq u<.shjqka msßila ;uka jykafia jevjik úydria:dkfha wdjdi l=áfha ,e.=ïf.k isá nj wukqIH msßila ishiska ÿgq nj lshk uykqjr úð; kkao ysñmdfKda mjikjd'

bka lsysm fofkl= ;uka jykafiag lror lsÍug W;aiy l< nj o Wkajykafia mjikjd' fï Èkj, wkqrdOmqr fmd;dfka.u msysá Y‍%S úchdrdufha jevjik Wkajykafia fcda;sIH lghq;=j, fhfoñka Èjhsfka úúO m‍%foaYj, úydria:dkj, jevu lrkq ,nk ysñkula'

meúÈ Èúfha jir 20la .;fldg we;s Wkajykafia w;aú¢ fuu w;aNq;ckl isÿúï fm, fufia úia;r l<d

zzuq,au isoaêh jqfKa óg udihlg ú;r WvÈ' tod ? ud wdjdi l=áfha ie;ms boaÈ n,a,ka nqrk yvla weiqKd' n,a,d fkdkj;ajdu nqrmq ksid uu ke.sg, wdjdi l=áfha fodrlv weúof.k wdj' ta fj,dfj úydr Nqñfha liq l=iq .dñka úYd, msßila isákjd oelald'

ud wf;a ;snqKq fgdaÉ tl o,aj,d ta foig fhduqlrd' túg ud wÿf¾ ÿgq ñksiqka lsisjl= oelafla kE' ud úÿ,s mkaou kej; ksjd oeuqjd' úydr Nqñfha isá msßi kej; ud oelald' ud oek.;a;d fï /iaú isákafka wukqIHhka msßila lshd'

tÈk /h mykajk ;=reu n,a,ka úáka úg nqrk yv weiqKd' miqÈk WoEik odhl uyf;l= ug Woeik yS,a odkh /f.k wdjd' odkh ;enqfõ odkYd,dfõ fïih u;' jÜáfhka jid ;snq odkh jÜáh wer ld ouk whqre ud fydÈka ÿgqjd' ud ta ;ekg f.dia odkh ;sfnkjdo lshd mßlaId l<d' odhl uy;d f.kd yS,a odkh ta whqßkau ;snqKd' kuq;a tys rih yd iqj|la ;snqfKa kE' fï msßi úáka úg udf.a ldurhg meñKshd' kuq;a lsisÿ lrorhla ;snqfKa kE'

iqÿ we÷ñka ieris isá fuu msßi w;f¾ msßñka ldka;djka yd l=vd orejka isáhd' ud úuiqjd WT,d úydria:dkhg meñKsfha wehs lshd' wmg msx uÈ ksid úydria:dkhg meñKs nj Tjqka mejiqjd' WT,dg msx wjYH kï mkaif,a isáhg jevla keye' Wv u¿jg f.dia msx /ialr .ks,a,d lshd ud Wia iajrfhka mejiqjd' bkamiq ud yg tu msßi kej; o¾Ykh WfKa kE'ZZ

udi tlyudr ld<h ;=, isÿjq isÿúï iïnkaOfhka ;uka jykafiag ;ju;a l=;=y,hla mj;sk nj Wkajykafia jeäÿrg;a wm iu. mejiqjd'

uq,dY% - fk;a
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR