Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

Wmldrl mka;shg wdmq
isiqúhkag i¾ w;jr lr,d

i¾ /lshd úrys; Wmdêodßfhala

isjqjeks fYa%Ksfha wOHdmkh ,nk isiqka fjkqfjka moúh rejkamqr fnda.yjej m%foaYfha m%cd Yd,djl mj;ajdf.k hk fm!oa.,sl bx.%Sis Wmldrl mka;shlg iyNd.sjk kj yeúßÈ nd,jhia‌ldr isiqúhka wg fokl= ,sx.sl wmfhdackhg ,la‌lf<a hEhs lshk fm!oa.,sl Wmldrl mka;s .=rejrhl= moúh fmd,sish úiska ^20 od& iji w;awvx.=jg f.k we;'

,nk jif¾ my fYa%Ksh YsIH;aj úNd.hg fmkS isàug kshñ; ;u oeßhka ,sx.sl wmfhdackhg ,la‌j we;s njg isiqúhkaf.a fouõmshka fmd,sishg lrk ,o meñKs,a,la‌ u; ielldr .=rejrhd w;awvx.=jg f.k we;'

moúh nd,hd jej m%foaYfha mÈxÑ iellre fm!oa.,sl Wmldrl mka;s .=rejrhl= nj;a úisyh yeúßÈ úfhys miqfjk Tyq úYajúoHd, wOHdmkh wjika fldg /lshdjla‌ wfmala‍Idfjka isák whl= nj;a fmd,sia‌ mÍla‍IKj,§ wkdjrKh ù we;'

fï w;r /lshdjla‌ ,efnk ;=re Tyq moúh" rejkamqr" fnda.yjej m%cdYd,dfõ isiqka fjkqfjka tu fm!oa.,sl Wmldrl mka;sh mj;ajd ;sfí'

ish fm!oa.,sl Wmldrl mka;shg meñfKk oekg isjqfjks fYa%Ksfha mdi,a wOHdmkh yodrk isiqúhka wgfokdg b.ekaùï lghq;= lrk w;r;=r ielldr .=rejrhd Èkm;d ;ud wi,g le|jd Tjqka ia‌m¾Y lrk nj fy<sù we;'

fï iïnkaOfhka tu isiqúhka úiska wod< Wmldr mka;sfhau fjk;a .=rejßhlg fuh mejeiSfuka miq weh ta nj isiqúhkaf.a fouõmshkag oekqï§fuka wk;=rej fouõmshka úiska moúh fmd,sishg meñKs,s fldg we;'

,sx.sl wmfhdackhg ,la‌jQ isiqúhka wgfokd ffjoH mÍla‍IKhg fhduq lsÍug kshñ;h' ielldr .=rejrhd Bfha ^21 od& iji leì;sf.d,a,Ej ufyia‌;%d;a wêlrKh yuqjg bÈßm;a lsÍug kshñ;j ;sìKs'

leì;sf.d,a,Ej iyldr fmd,sia‌ wêldÍ iq.;md, bre.,a nKa‌vdr uy;df.a Wmfoia‌ u; moúh fmd,sia‌ ia‌:dkdêm;s m%Odk fmd,sia‌ mÍla‍Il Ô' tï' fla' O¾uodi uy;df.a fufyhùfuka jeäÿr mÍla‍IK mj;ajhs'

Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR