Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

jika;f.a >d;khg
l<ska tia't*a' f,dl+ f*ianqla
igykla od,d wk;=re w.j,d

lmamï b,a,d weu;=ï
tkafka fld<U ysrf.or isg

wkqrdOmqr lv mkfya iudc Yd,d ysñlrejQ jika; fidhsid >d;kfha iellrejkag wêlrKfhka wem .ekSu ioyd wjYH uqo,a tlaldiq lr .ekSug nj mjiñka ÿrl:k ud¾.fhka mqoa.,fhl= lmamula b,aÆ njg wkqrdOmqr k.rfha jHdmdßlhka fofokl= wkqrdOmqr uQ,ia:dk ‍fmd,Sisfha wmrdO úu¾Yk wxYhg ^27od& meñKs,s bÈßm;a lr ;sfí'

tu meñKs,a,g wu;rj wkqrdOmqr k.rfha jHdmdßlhka lsysmfofkl=f.ka yd lyg.iaÈ.s,sh" .f,kaìÿKjej k.rhkays jHdmdßlhka lsysm fofkl=f.kao ÿrl:k ud¾.fhka lmamï b,a,d we;s nj jd¾;d jq w;r" Tjqka lmamïlrejkag we;s ìh ksid ta ms<sn| ‍fmd,sia ia:dkj,g meñKs,s lr ke;s nj jd¾;d úh' fld<U m<df;a isrf.orlska fuu weu;=u § we;s njg ‍fmd,Sish ^28od& ;yjqre lrf.k ;snqKs'

27 od Èkfha lmamï b,a,d weu;=ï ,eì we;s w;r" wkqrdOmqr m<uq mshjf¾ ;re fydag,hlska" úfoaY /lshd tckaishlska lmamula b,aÆ njg wkqrdOmqr uQ,ia:dk ‍fmd,Sisfha wmrdO úu¾Yk wxYh meñKs,s ,eì ;sfí'

isoaêhg uqyqK ÿka jHdmdßlfhl= fï iïnkaOfhka fufia lshd isáfhah' ug ÿrl:k weu;=ula ,enqKd lmamï uqo,la b,a,,d' remsh,a 200"000 uqo,la ÿrl:k ud¾.fhka b,aÆjd' uu lsjqjd tÉpr uqo,la fokak kE lsh,d' WU,d okakjfka jika; fidhsid urkak;a f.au yev,a lf¾ wms lsh,d lsjqjd' uu lsjqjd remsh,a 100"000 fokakï lsh,d' tal f.kshkak flfkla tjka kï lsjqjd' miafia lsjqjd ta uqo, BIs lEIa lrkak lsh,d' miqj uu ys;jf;l=f.a lSu u; wkqrdOmqr uQ,ia:dk ‍fmd,Sisfha wmrdO úu¾Yk wxYhg meñKs,s l<d'

wkqrdOmqr mefkdrdud rd;%s iudc Yd,dfõ ysñlre jQ lrdfÜ Y=r jika; fidhsid uy;df.a >d;kh iïnkaOfhka fidhk tia't*a' f,dl= fkdfyd;a ksfrdaIka rKisxy keue;a;df.a PdhdrEm lsysmhla wka;¾cd,hg ksl=;a fj,d'

wod< >d;kh isÿùug Èk lsysmhlg fmr tia't*a' f,dl= fkdfyd;a ksfrdaIka rKisxy ish f*ianqla .sKqfï o fuf,i igykla lr ;snqKd'

Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR