Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

úu,ag .=jka
f;dfܧ mdiafmdaÜ f,vla
w;awvx.=jg .ekSfï iQodkula @

úfoia .;ùu i|yd .=jkaf;dgqm<g meñKs cd;sl ksoyia fmruqfKa kdhl" md¾,sfïka;= uka;%S úu,a ùrjxY uy;df.ka wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;= ks,OdÍka úiska m%ldYhla igyka lrf.k we;s nj fyf;u mjihs'

vqndhs yd b;d,sfha fjfik Y%S ,dxlslhskaf.a wdrdOkfhka foaYk ud,djla meje;aùu i|yd msg;aj hdug wo WoEik .=jkaf;dgqm<g meñKs miq ;udf.a úfoaY .=jkan,m;%h óg fmr ;sî wia:dk.;ù ;snqKq úfoaY .=jka n,m;%h nj oek.kakg ,enqKq nj;a" ta wkqj ùid ,eî ;snqfKa wÆ;ska ,nd.;a úfoaY .=jka n,m;%hg neúka th /f.k tk f,i ;ud h<s msg;alr hejQ nj;a ùrjxY uy;d i|yka lf<ah'

ta Wmfoia wkqj fm'j 8'30g wÆ;a .=jka úfoaY .=jkan,m;%h /f.k h<s .=jkaf;dgqm<g meñKs miq wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;= ks,OdÍka úiska wÆ;a kS;s ;¾lhla oud ;udf.ka m%ldY igyka lr.ksñka ;ukaf.a úfoia .uk keje;aùug lghq;= lrñka isák nj Tyq wo forKg lshd isáfhah'

;udg úfoaY .;ùug wjia:dj fok f,i;a " kS;suh .eg¿jla we;akï ;uka h<s ,xldjg meñKs miq ta iïnkaOfhka lghq;= lrk f,i;a b,a,d isá kuqÿ ta i|yd bv m%ia:djla fkdfok nj ùrjxY uy;d lshd isáfhah'

flfia fj;;a .=jkaf;dgqm< wdrxÑ ud¾. mjikafka isÿjQfha w;ajer§ulao keoao hkak mÍlaIK mj;ajk kuq;a l,a bl=;ajQ úfoia .=jkan,m;%hlska úfoia.;ùu jrola njhs'

fï jk úg ;uka w;awvx.=jg .ekSfï iQodkula mj;skafka hhso uka;‍%sjrhd kshd isàhs'''

fï iïnkaOfhka uka;‍%Sjrhd .=jka f;dgqmf,a isg wm fj; woyia m, lf,a fufiah'''

Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR