Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

fiahd >d;lhka wo
fygu fy<sfjk ,l=Kq

fldgfoKshdj fiahd ifoõñ >d;kh iïnkaOfhka fï jk úg w;awvx.=fõ miqjk mqoa.,hka fofokl= ms<sn| nrm;, ielhla‌ u;=ù we;ehs fmd,sia‌m;s tka'fla' b,x.fldaka uy;d Èjhsk mqj;am; iu. mejiSh

oekgu;a ta ms<sn| jeo.;a f;dr;=re lsysmhla‌ fmd,sish wkdjrKh lrf.k we;s w;r ta Tia‌fia isÿlrk úu¾Yk wkqj >d;lhd fldgq lr .ekSug yels jkq we;ehso fmd,sia‌m;sjrhd i|yka lf<ah'

iel iys; mqoa.,hka fofokdf.ka tla‌ whl= i;=j ;snQ ,emafgdma mß.Klhla‌ fmd,sish Ndrhg f.k we;s w;r tys iïmQ¾Kfhkau wiNH ùäfhda o¾Yk .nvd lr ;snQ njo fmd,sish isÿ l< úu¾Ykj,§ wkdjrKh ù we;'

tu mß.Khlh fï jk úg jeä ÿr úu¾Yk i|yd fld<U úYajúoHd,h fj; hjd jd¾;djla‌ ,nd .ekSugo fmd,sish lgqhq;= lr ;sfí'

isÿ lrf.k hkq ,nk úu¾Yk wkqj fiahd >d;kfha iellrejka bla‌ukskau fldgq lr .ekSug yels jkq we;ehso i|yka l< fmd,sia‌m;sjrhd fuh wNsryila‌ ùug fmd,sish lsisfia;au bvla‌ fkd;nk njo mejiSh'

fï jk úg fuu isoaêh iïnkaOfhka w;awvx.=jg .kq ,enQ iellrejka fofokl= ñkqjkaf.dv ufyia‌;%d;ajrhd yuqjg meñKùfuka miq rla‍Is; nkaOkd.dr.; lsÍug o fmd,sish lghq;= lr ;sfí'

fiahd >d;khg iïnkaO >d;lhd ksYaÑ;j y÷kd .ekSu i|yd fmd,sish oekgu;a Ôj úoHd;aul mÍla‍IK .Kkdjlg fhduq ù we;s w;r oekg w;awvx.=jg .kq ,enQ iellrejka iy fiahd <eoeßhf.a isref¾ ;snQ fldgia‌ ikaikaOkh lr ãtkata mÍla‍IKhla‌ isÿ lsÍugo mshjr f.k we;'

fï w;r ñh.sh fiahd ÈhKsh ,nk jif¾ isg mdi,a heu i|yd f;dard .;a nj i|yka ,smsh Bfha ^20& jk úg wef.a ksjig ,eîuo b;du fYdapkSh isÿùula‌ fõ'

Gossip-LankaNews.net
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR