Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

ck;d ;Skaÿj wohs

uka;%SOqr 196 la‌ i|yd 6151 la‌ igfka

md¾,sfïka;= uy ue;sjrKfha Pkao úuiSu wo ^17 jeksod& fmrjre 7'00 isg iji 4'00 ola‌jd Pkao uOHia‌:dk 12314 l§ rg mqrd meje;afõ'

foaYmd,k mla‍I 35 lska yd ia‌jdëk lKa‌vdhï 201 lska wfmala‍Ilhka 6151 fokl= uy ue;sjrKhg ;r. lrkq ,nk w;r thska 196 fokl= uka;%Sjreka f,i f;dard .ekSug kshñ;h'

fujr Pkao m%ldY lsÍu i|yd Pkaoodhlhka 15044490 fokl= iqÿiqlï ,nd ;sfí'

Pkao fmÜ‌á ish,a, úfYaI fmd,sia‌ wdrla‍Idj ueo Bfha ^16 jeksod& Èia‌;%sla‌ ue;sjrK ld¾hd,j, isg wod< Pkao uOHia‌:dk lrd f.k hkq ,eîh'

wo WoEik 7'00 g ue;sjrK ks,OdÍka yd ksfhdað;hka bÈßfha Pkao fmÜ‌á mÍla‍Id lr n,d Pkao m%ldY lsÍu wdrïN lsÍug kshñ;h' iji 4'00 g Pkao fmÜ‌á ish,a, uqo%d ;nd .Kka lsÍfï uOHia‌:dk lrd f.kheug kshñ;h'

ishÆ Pkao fmÜ‌á wod< .Kka lsÍfï uOHia‌:dk fj; ,eîfuka miqj Pkao .Kka lsÍu wdrïN flf¾' uq,skau ;eme,a Pkao .Kka lsÍug;a bka wk;=rej ue;sjrK fldÜ‌Gdi uÜ‌gñka Pkao .Kka lsÍug;a kshñ;h'

ue;sjrK rdcldß i|yd rcfha ks,OdÍyq ,la‍I tlyudrlg jeä m%udKhla‌ fhdojkq ,en isá;s'

m<uq ;eme,a Pkao m%;sM,h wo uOHu rd;%shg fmr ksl=;a lsÍug yelsjkq we;ehs ue;sjrK ld¾hd,fha ks,Odßfhla‌ mejiSh'

wo Èk ue;sjrK ksÍla‍IKh i|yd ue;sjrK ksÍla‍IK ixúOdkj, ksÍla‍Ilhka úisoyila‌ muK fhofõ' me*r,a ixúOdkh úiska Pkaom< i|yd ksÍla‍Ilhka 12000 la‌ o cx.u ksÍla‍Il lKa‌vdhï 360 la‌ o rg mqrd fhoùug kshñ;h'

Pkao fldÜ‌Gdi 160 ka wvqu Pkaoodhl ixLHdj hdmkh Èia‌;%sla‌lfha lhsÜ‌ia‌ Pkao fldÜ‌Gdifhka jd¾;d jk w;r tu m%udKh 22057 ls' jeäu Pkaoodhl ixLHdj kqjrt<sh" uia‌fl<sh fldÜ‌Gdifhka jd¾;d jk w;r tu ixLHdj 302836 ls'

Gossip-LankaNews.net
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR