Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

f*ianqla tflka
ckm;s w.ue;s ksrej;a lrmq
wïn,kaf;dg isiqjd w;awvx.=jg

mshd m%dfoaYSh iNd uka;%sjrfhla

zf*ianqlaz Tiafia ckdêm;s yd w.ue;sjrhdf.a uqyqKq l=vd <uhskaf.a ksrej;a PdhdrEm iuÕ noaO lr m%pdrh lsÍu iïnkaOfhka ielmsg w;awvx.=jg .;a mdi,a isiqjl= ryia fmd,sish úiska fld<U m%Odk ufyia;%d;a .sydka ms,msáh uy;d yuqjg Bfha ^23od& bÈßm;a lrk ,§'

wïn,kaf;dg mÈxÑ Wiia fm< yodrk wod< ielldr isiqjd remsh,a ,laIh ne.ska jQ YÍr wem 2la u; uqod yßk f,i m%Odk ufyia;%d;ajrhd kshu flf<ah'

ixúOdkd;aul msßila úiska ckdêm;s yd w.ue;sjrhd iy ;j;a md¾,sfïka;= uka;%sjreka lsysm fokl=f.a uqyqKq Wmfhda.s lr .ksñka ksrej;a PdhdrEm yd wiNH f;dr;=re f*ianqla Tiafia m%pdrh lsÍu iïnkaOfhka ryia fmd,sish úiska úu¾Ykhla mj;ajd wod< iellre w;awvx.=jg f.k ;sì‚'

meñ‚,a, fjkqfjka fmkS isá ryia fmd,sisfha ks,OdÍka lreKq bÈßm;a lrñka iellre zuhs *iaÜ ,õz hk Ôj o;a; msgqj, zhymd,kfha fld¨‍ .egõ fiÜ tlz hkqfjka i|yka ud;Dldj hgf;a l=vd <uhskaf.a hehs yef.k ksrej;a PdhdrEm m%pdrh lr we;ehs wêlrKhg okajd isáfhah' iellref.a mshd m%dfoaYSh iNd uka;%sjrfhla nj wêlrKfha§ wkdjrKh úh'

fujr Wiia fm< úNd.hg fmkS isá wod< iellre wêlrKhg bÈßm;a l< wjia:dfõ§ m%Odk ufyia;%d;a .sydka ms,msáh uy;d újD; wêlrKfha§ iellreg wjjdo lrñka zujqmshkaf.a foaYmd,kh ujqmshkag lrkak fokak' ;uqkag tajd wod< keyez hehs wjOdrKh flf<ah'

iellre úiska lr ;sfnk isoaêhg foaYmd,k{hka iïnkaO oehs ,nk iema;eïn¾ ui 17 jeks Èk wêlrKhg oekqï fok f,i ryia fmd,sishg kshu l< m%Odk ufyia;%d;a .sydka ms,msáh uy;d wod< meñ‚,a, tÈk h<s le|jk f,i kshu flf<ah'

Gossip-LankaNews.net
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR