Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

fma%uodi l%Svdx.kfha .egqu

,xldfõ l%slÜ
lsß l<hg f.du ìkaÿjla

Y%S ,xldjg tfrysj Bfha meje;s ;r.fhka ,l=Kq 135l úYsIag chla ,nd .ekSug mlsia:dkq lKavdhu iu;a úh'

m<uqj mkaÿjg myrÿka mlsia:dkh ,l=Kq 316la ,nd.;a w;r Y%S ,xld ms<g ishÆfokd oeù ,nd.; yelsjqfha mkaÿjdr 41'1l§ ,l=Kq 181la muKs'

Y%S ,xld bksu fjkqfjka ,ysre ;sßudkak ,l=Kq 56la /ial< w;r fiiq ms;slrejka wvq ,l=Kq ixLHdjlg ojd .ekSug mlsia:dkq mkaÿ hjkakka iu;a úh'

Y%S ,xld bksu l%shd;aul fjñka ;sìh§ wd¾ fma%uodi l%Svdx.Kfha fma%laIld.drfha isg ;r.h krUñka isá msßila l,yldß f,i yeisÍu ksid ;r.h w;ru. k;r lsÍug o isÿúh'

;r.h meje;afjk w;rjdrfha l%Svdf,da,Ska iq¿ msßilf.a yeisÍu fomd¾Yjfhau l%Svd úpdrlhkaf.a iy ysgmq cd;sl l%Svlhkaf.a úfõpkhg ,la ù ;sfí'

;r.h w;rjdrfha l%Svd f,da,Ska t,a, l< m%ydrj,ska jdyk lsysmhlg nrm;, w,dNydks isÿ úh'

.egqu uevmeje;aùu msKsi fmd,sia úfYaI ld¾h idOl n,ldh le|ùfuka wk;=rej ;r.h h<s wdrïN úh'

l%Svdx.kfha fldgil l%Svdf,da,Ska w;r yg.;a .egqula l%Svdx.kfhka msg;go me;sr .sh njhs" úYajdi flfrkafka'

ysgmq mdlsia;dk ms;slrejl= jk" c.;a l%slÜ md,l uKav,fha j;auka iNdm;s iyS¾ wíndia" forg w;r meje;afjk tla Èk YQr;dj,sfha ;=ka fjks ;r.fha m%Odk wuq;a;d f,iska iyNd.s fjñka isáh§hs .egqu yg.;af;a'

flfia jqjo wdrlaIl wxYj, ueÈy;aùfuka miqj tu fkdikaiqkaldÍ ;;a;ajh md,kh lr h<s ;r.h wdrïN lrk ,§'

fuu ch.%yKh;a iu. ;r. 5lska iukaú; ;r.dj,sh mlsia:dkh 2g 1la f,i bÈßfhka isáhs'

.egqu ms,snoj ksl=;ajq twitter mKsúv

Pdhdrem lsysmhla my;ska

Gossip-LankaNews.net
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR