Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

ffu;%S .ek l,lsreKq
yßka foaYmd,kfhka
iuq.kshs@ ùäfhda fïkak

ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak uy;df.a ,eÊcd kyrh fldfya yß ì¢,doehs wmg ielhla u;=jk nj W!j m<d;a iNdfõ uyweu;s yÍka m%kdkaÿ uy;d mjihs'

isßfld; tlai;a cd;sl mlaI uQ,ia:dkfha§ Bfha fmrjrefõ udOH yuqjla mj;ajñka Tyq lshd isáfha miq.sh ckdêm;sjrKfha§ ffu;%smd, isßfiak uy;d uyskao rdcmlaI ckdêm;sjrhdf.a jerÈ ;Skaÿ ;SrK ue;sjrK fõÈldfõ§ l;d l< njhs'

;uka mrdchg m;aù uyskao rdcmlaI uy;d ckdêm;s jqjdkï ;ukag wä 6la fmdf<dj hg isákakg jkq we;ehs mejiqfõo ffu;%smd, isßfiak uy;d nj yÍka m%kdkaÿ uy;d fmkajdfohs'

tfia ysgmq ckdêm;sjrhdf.a l%shd l,dmh .ek m%isoaêfha /iaùï j, l;d ffu;%smd, isßfiak uy;d uyskao rdcmla‍I uy;d iu. tlaùu jQ l,S Tyq úiska fydreka hehs fpdaokd l< msßi Tyq úiskau wdrla‍Id lsÍula nj ta uy;d wjOdrKh lrhs'

furg mlaI yd isú,a ixúOdk .Kkdjla ffu;%smd, isßfiak uy;dg miq.sh ckjdÍ 8 jeksod Pkaoh ÿkafka ysgmq ckm;sf.a md,kh hgf;a furgg wysñ ù .sh cd;Hka;r m%;srEmh h<s kxjd .ekSu we;=¿ ldrKd .Kkdjla ksid nj Tyq fmkajdfohs'

tys m%;sM,hla f,i 1988 jirg miqj furgg wi,ajeis bka§h w.%dud;Hjrhd o meñKs nj fmkajdfok yÍka m%kdkaÿ uy;d rg f.dvke.Sfï kHdh m;%h mfil,d Tyq ysgmq ckm;s iu. tlaùfuka isÿjkafka cd;Hka;r jYfhka t;=ud o ms<sl=,a ùula hehs wjOdrKh lrhs'

uyskao - ffu;%S yuqjla isÿfkdjQ njg miq.shod udOH u.ska lshd isá kuq;a" cúfm kdhl wkqr l=udr Èidkdhl uy;d lvqfj, /iaùul§ tu yuqj ckdêm;sjrhdf.a ksjfia isÿjQ nj;a" lshd isá nj yÍka m%kdkaÿ uy;d mjihs'

zzwms fokakd yïnjqfKa kE lsh,d udOHhg lshuq lsh,d ldjo fï rjÜgkak yokafkaZZ hehs yÍka m%kdkaÿ uy;d m%Yak lrhs'
Gossip-LankaNews.net
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR