Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

md¾,sfïka;= ue;sjrKh
2015 ms,a udrej

ikaOdk uka;%S msßila
tcdmfhka Pkaohg

ckdêm;s fmdÿ wfmalaIlhd f,i bÈßm;a jQ ffu;%Smd, isßfiak uy;dg iydh oelaùug tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkfhka bj;aj .sh md¾,sfïka;= uka;%Sjreka msßi ikaOdkhla f,iska tlai;a cd;sl mlaIh iu. tlaj bÈß uy ue;sjrKhg ;r. lsÍug ;SrKh lr we;'

ckjdß 8 od meje;s ckdêm;sjrKfhka miqj fuu msßi tcdm rch iu. Èk ishhfha jevms<sfj,g iydh oelajQ w;r ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;dg tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkfhka ;r. lsÍug bv ,nd §u fya;=fjka w¾cqK rK;=x. uy;d we;=¿ msßila Bg úfrdaOh m< lr fuu ;SrKhg t<U we;'

ta wkqj bÈß md¾,sfïka;= ue;sjrKfha § weue;s w¾cqK rK;=x. uy;d we;=¿ msßila fmruqKla f,i tlai;a cd;sl mlaIfhka ;r. lsÍug fï jk úg idlÉPd wdrïN lr we;s w;r ysgmq ckdêm;skS pkao%sld nKavdrkdhl l=udrK;=x. uy;añh we;=¿ m%n, foaYmd,k kdhlhkao fï jk úg idlÉPd isÿ lrñka isà'

ta wkqj Tjqka ikaOdkfhka bj;aj fjkuu fmruqKla hgf;a tlai;a cd;sl mlaIh iu. tlaj ;r. lsÍug ;srKh lsÍug fuu msßi idlÉPd isÿ lrk w;r ta ms<sn|j fï jk úg tlai;a cd;sl mlaIfha kdhlhka iu. idlÉPd meje;afjk njo foaYmd,k wdrxÑ ud¾. i|yka lrhs'

fï iïnkaOfhka wjika ;SrKhla .ekSug fmr ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d iu. o idlÉPd lsÍug ;SrKh fuu msßi ;SrKh lr we;'

fuu idlÉPd i|yd ikaOdkfha uka;%Sjreka iu. fukau fy< Wreufha uka;%sjreka iu. o isÿ flfrk nj wdrxÑ ud¾. jeä ÿrg;a lshd isà'

fï w;r bÈß uy ue;sjrKfha § tlai;a cd;sl mlaIh iu. tlaj ;r. lsÍug ;SrKh lr we;s nj fou< m%.;sYS,s ikaOdkh ;SrKh lr we;s w;r tys kdhl ufkda .fkaIka uy;d i|yka lf<a ue;sjrKhg ;r. lsÍu iïnkaOfhka wjika idlÉPd fï Èkj, isÿlrñka mj;sk njhs'

Gossip-LankaNews.net
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR