Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

m‍%ikakg" fcdkSg" frdays;g"
uyskaodkkaog" ,la‍Iukag
kdu fhdackd ,efí

uyskao l=reKE.,ska tkjd
f*dkafiald fld<ôka
.sks is¿fjka ths

ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d uyue;sjrKhg ;r. lsÍu i|yd kdufhdackdj,g w;aika ;enQ nj cd;sl ksoyia fmruqfKa kdhl ysgmq md¾,sfïka;= uka;%S úu,a ùrjxY uy;d mjihs'

kdrdfyakamsg wNhdrdufha§ oeka meje;afjk udOH yuqfõ§ ta uy;d fï nj mejiSh'

ysgmq ckdêm;sjrhd tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkh hgf;a l=reKE., Èia;%Slalfhka ue;sjrKhg ;r. lsÍug kshñ; njo ta uy;d lSfõh'

fï w;r kdufhdackd m;%h fyg ndr§ug kshñ; njo jd¾;d fõ'

tlai;a ck;d ksoyia ikaodkfha kdu fhdackd iïnkaOfhka mej;s WKqiqï ;;ajh ksud lrñka kdufhdackd wjika wÈhrg meñK ;sfí'

jd¾;d jk wdldrhg ÿñkao is,ajd" u¾úka is,ajd" iðka jdia .=Kj¾Ok yd irK .=Kj¾Ok hk ysgmq uka;‍%Sjrekag kdu fhdackd fkd,efnkq we;'

flfia fj;;a kdu fhdackd fkd,efn;ehs jd¾;d jQ m‍%ikak rK;=x." uyskaodkkao w¨;a.uf.a" frdays; wfí.=Kj¾Ok " fcdkaiagka m‍%kdkaÿ yd ,laIauka jika; fmf¾rd hk whgo kdu fhdackd ,nd §ug ;SrKh ù ;sfí'

fï w;r m%cd;ka;%jd§ mlaIfha kdhl *S,aâ udI,a ir;a f*dkafiald uy;d fld<U Èia;%Slalfhka ;r. je§u i|yd jk kdu‍fhdackd m;%h ndr§ ;sfí'

Tyq we;=¿j tu mlaIh hgf;a ;r. lrk wfmalaIlhskaf.a kdufhdackd ,ehsia;=j wo oyj,a ndrÿka nj tu mlaIfha m%ldYlfhl= mejiSh'

.sks is¿j ,dxPkh hgf;a Tjqka ;r. je§ug kshñ;h'

fï w;r ir;a f*dkafiald uy;df.a nEKd flfkl= jQ Okqk ;s,lr;ak o tu mlaIh hgf;a kef.kysr fld<ôka uyue;sjrKhg bÈßm;a ùug kshñ; nj jd¾;d úh'

Gossip-LankaNews.net
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR