Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

mobile phone fidrd.;a wkx.hd
fmd,sia‌ Wmdh ¥;sldjg /já,d

lvj; iQßmd¿fõ msysá we.Æï fiaúldjkaf.a fkajdisld.drhg uy ? we;=¿jQ fidfrl= fiaúldjka ksodisá ia‌:dkj,g f.dia‌ Tjqka w;m; .d Tjqka i;=j ;snQ cx.u ÿrl:k 8 la‌ fidrd f.k f.dia‌ lvj; fmd,sish fhojQ Wmdh ¥;sldjla‌ u.ska fydard lSmhla‌ .;ùug fmr wmrdO wxYfha ia‌:dkdêm;s fmd'm' .euqKq .=Kr;ak uy;d úiska fudyq w;awvx.=jg f.k we;'

fiaúldjkaf.a meñKs,a, u; fkajdisld.drh mÍla‍Id lsÍug .sh mÍla‍Iljrhd fidrlï isÿlr m,df.dia‌ we;s iellre w,a,d .ekSug iQla‍Iu Wmdhla‌ fhÈh hq;= nj ;SrKh lr ta i|yd Wmdh ¥;sldjla‌ fhoùug lghq;= lf<ah'

ta wkqj fidrd.;a cx.u ÿrl:k lSmhl wxl ,nd.;a fmd,sia‌ mÍla‍Iljrhd ta i|yd fhdojd .;a ¥;sldjg wjYH Wmfoia‌ § ÿrl:k wxl lSmhla‌ § bka tllg weu;Sug wK lf<ah' th wid¾:l úh' fojeks wxlh § thg wu;k f,i oekqï ÿkafkah' th id¾:l úh' ta wkqj Tyq iu. l:d nyg tla‌jQ wehg Tyq iu. ñ;=reoula‌ we;slr .ekSug jeä fõ,djla‌ .;jQfha ke;' ñ;=re ou iq¿ fudfyd;l§ wdorjka;hka njg m;alr .ekSug wehg .;jQfha iq¿ fudfyd;ls'

Tyq iu. oeä ióm;djlg m;ajQ weh Tyq l:d lrk ´kEu ia‌:dkhlg meñKSugo leue;a; m%ldY l<dh' wef.a jpkfhka l=,au;a jQ Tyq wehg meñKsh hq;= ia‌:dkhla‌ oekqï ÿkafkah' tu ia‌:dkhg meh 1$2 la‌ .;ùug fmr meñfKk njg iy;sl jQ weh Tyqf.a ÿrl:k wxlho ,ndf.k ixjdoh ksu l<dh'

Wmdh ¥;sldj i.jd f.k isá ÿrl:khg ijka foñka isá fmd,sia‌ mÍla‍Il .euqKq .=Kr;ak uy;d we;=¿ lKa‌vdhu iellre w;awvx.=jg f.k we;'

w;awvx.=jg .;a iellre cqks ui 17 ola‌jd rla‍Is; nkaOkd.dr.; flßKs'

iellre by< ìhkaú, m%foaYfha u;al=vqj,g weíneysjQ ldka;d weiqrg leue;s 37 yeúßÈ wfhls'

lvj; fmd,sisfha wmrdO wxYfha ia‌:dkdêm;s fmd,sia‌ mÍla‍Il .euqKq .=Kr;ak uy;d iu. fuu jeg,Sug W'fmd'm' iqNdIk" fmd'fld'^12853& m%sho¾Yk" fmd'fld'^83825& talkdhl hk ks,OdÍyq iyNd.s jQy'

lreKdodi chfldä wdrÉÑ
Gossip-LankaNews.net
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR