Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

lgqkdhl .=jka
f;dgqfmdf<a§ orejka
meyer.kakd l,a,shla

nyf¾kays .Dy fiaúld /lshdjlg .sh Y%S ,dxlsl ldka;djla /f.k wd w;orejl= meyerf.k hEug fjk;a ldka;djka fofokl= Bfha ^3od& lgqkdhl .=jka f;dgqfmdf<a§ .;a W;aidyhla je<elajQ úfoaY fiajd kshqla;s ld¾hdxYfha .=jkaf;dgqfmd< ks,Odßkshla tu ldka;dj iy orejd lgqkdhl ziyk mshiZ Ndrhg .;a;dh'

orejd /f.k meñKs ldka;dj" .=jka f;dgqfmd< úfoaY fiajd kshqla;s ld¾hdxY ljqkagrh u.yer" meñKSfï Yd,dfõ /£ isáh§ ld¾hdxY ks,Odßksh weh fj; f.dia m%Yak lsÍfï§" bkaÈhka cd;slhl=g odj orejd ,enqKq nj;a" weh orejdo iu. W!j m<df;a msysá ;u ksfjig hk nj;a lSjdh'

wef.ka ;jÿrg;a m%Yak lsÍfï§" ;ud jev l< ksfjiska wjqreÿ tl yudrla" ^1 1$2& mä fkdf.jd jev.;a nj;a" tu ksfjiska mek f.dia isáh§ orejd ,enqKq
nj;a" orejdf.a jhi udi tlhs Èk myla nj;a lSjdh'

ta wkqj" orejd ;ukau yod jvd .kakd njg m%ldYhla wiaika lrjdf.k weh uqod yeßhdh'

orejd /.;a ldka;dj ld¾hdxY ljqkagrh wi,ska bj;g hkjd;a iu.u meñKs fjk;a ldka;djka fofokl=" orejdj ;uka w;g .kakg W;aidy lrkq ÿgq ld¾hdxY ks,Odßksh jydu tu ia:dkhg f.dia Tjqkaf.ka m%Yak l<dh'

nyf¾kays Y%S ,xld ;dkdm;s ld¾hd,fha jevlrk whl=f.a oekqï§ula wkqj" orejd /f.k hEug .=jkaf;dgqfmd<g meñKs nj Tjqyq ld¾hdxY ks,Odßkshg mejeiQy'

wk;=rej uj;a orejd;a ;uka Ndrhg .;a ks,Odßksh" Tjqka fofokd lgqkdhl ziyk mshiZ fj; heõjdh'

orejd /f.k hEug wd ldka;djlf.ka uõìu mqj;am; l< úuiSfï§" weh mejeiqfõ ;ukaf.a ñ;=ßhla fujeks whg Wmldr lrk wdh;khla mj;ajdf.k hk nj;a" orejd f.k hkakg wdfõ wehg Ndr§ug nj;ah'

ueo fmrÈ. rgj,ska /f.k tk iuyr orejka úúO mqoa.,hka iy wdh;k meñK fydr ryfiau .=jka f;dgqfmd<ska msglrf.k hEu ld,hla ;siafia isÿjk njg f;dr;=re we;ehs .=jkaf;dgqfmd< wdrla‍Il ks,Odßhl= mejeiSh'
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR