Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

Èú ydks lr .ekSï md,kh
lrkak ud;r uydkdu md,ug
úÿ,s jegla .yk
wreu mqÿu woyila

ud;r uydkdu md,u u;ska miq.sh ld,fha§ ks,aj,d kÈhg mek ish Èú ydks lr .ekSu je<elaùfï ms<shula jYfhka ks,aj,d md,u È.g úÿ,s jegla bÈlsÍu ms<sn| ud;r uy k.r iNd /iaùug bÈßm;a ;snQ fhdackdj iïnkaOfhka woyia m< l< kd.ßl uka;%sjre ks,aj,d kÈhg uydkdu md,u u;ska mek ish Èú ydks lr .ekSu oeka md,kh l< hq;= nj;a ta i|yd jyd ms<shï fh§u w;HjYH jk nj;a fmkajd ÿkay'

ud;r m%dfoaYSh ffjoHjrhl= úiska fï .egÆj,g úi÷ula fihska ks¾udKh lrk ,o úÿ,s jeg bÈlsÍfï fhdackdj ms<sn| fujr uy k.r iNd /iaùfï§ újdohg n÷ka úh' uy iNd /iaùfï§ fï ms<sn| woyia oelajQ tcdm kd.ßl uka;%s kkaofiak fi,a,fyajd uy;d mejeiqfõ ñksiqka uydkdu md,u u;ska ks,aj,d kÈhg mek ish Èú ydks lr .ekSu j<lajd .ekSug uydkdu md,u u; úÿ,s jegla bÈlsÍu wid¾:l l%shdj,shla njhs' fi,a,fyajd uy;d mjid isáfha uefrkak ´k tld fldfydu;a uefrkjd lshdhs'

kd.ßl uka;%s k,ska rKisxy uy;d mjid isáfha úÿ,s jegla bÈlsÍug hEu uy k.r iNdjg ;j;a ,laI .Kkska uqo,a úhoï jk l%shdjla úh yels hehs o úÿ,s jegla oeófuka miq ..g mkskakg meñKs flkd úÿ,sh je§ úis ù ud¾.hg weo jeà jdykhlg yiq ùfuka ñhhEug yels neúka fï iïnkaOfhka kej; is;d ne,Su iqÿiq nj mjid isáfhah' ;jo uefrkak yok flkd tu ia:dkfha§ fíreK;a fjk;a ia:dkhlska ..g mek ñh hk njg ielhla ke;ehso Tyq mejeiSh'

ud;r uy k.r iNdfõ k.rdêm;s fidiskao% y÷kaf.a uy;d úÿ,s jeg iïnkaOfhka lsisÿ uqo,la k.r iNdjg úhoï fkdjk nj;a fï iïnkaOfhka uQ,sl tl.;djla we;s ù ;snqK;a ud¾. ixj¾Ok wêldßfha wkque;sh ,nd§u wjYH nj;a ñksiqkaf.a uQ,sl m%Yakj,g úi÷ï ,nd fkd§u ishÈú ydks lr .ekSug fya;=jla úh yels nj;a fmkajd ÿkafkah'
Gossip-LankaNews.net
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR