Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

jir 10 g fmr isÿ jQ
ziqÿ jEkaZ wNsryila fy<s fõ

iqÿ meye;s jEka r:hlska ;reKfhl= meyer f.k f.dia >d;kh lsÍfï isoaêhlg iïnkaO iellrejka y;r fofkl= oi jirlg miqj w;awvx.=jg .ekSug y,dj; fldÜGdY fkdúiq÷Kq wmrdO úu¾Yk tallh iu;aù we;'

l=,shdmsáh" b¨lafyak m‍%foaYfha mÈxÑ wmamql=Üá foajf.a ,,ka; ^22& keue;s úis foyeúßÈ úfhys miq jQ ;reKfhl= meyer f.k f.dia >d;kh lr ;snqfKa 2005 jif¾ Tlaf;daïn¾ ui 10 jkodh'

Tyq fldiaj;a; ó.yfj, mÈxÑ ;u {d;sfhl=f.a ksjig meñK isá wjia:dfõ§ fuu meyer f.k hdu isÿj we;ehs fmd,sish mjihs'

fmd,sia ks,OdÍka 05la w;awvx.=jg -

‍wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=fõ mÍlaIK j,ska miqj fuu >d;kh iïnkaOfhka ielmsg tjlg fldiaj;a; fmd,Sisfha fiajh l< Wm fmd,sia mÍlaIljrfhl= we;=¿
fmd,sia ks,OdÍka 05fokl= w;awvx.=jg .eksKs'

Tjqkag tfrys kvqj fï jk úg y,dj; uydêlrKfha úNd. fjñka mj;S'

tu fmd,sia ks,OdÍka 05fokdf.a fiajh fï jk úg w;a ysgqjd we;' fiajh w;aysgqjd we;s Wm fmd,sia mÍlaIljrhd fï jk úg kS;s{fhl= f,i udrú, wêlrKfha fiajh lrñka isà'

kuq;a fuu >d;kh isÿ lrk ,oafoa fjk;a msßila úiska njg jQ f;dr;=rla y,dj; fldÜGdY fkdúiq÷Kq wmrdO úu¾YK wxYhg ,eîfuka miq tu f;dr;=r iïnkaOfhka ryis.; úu¾Ykhla isÿ l< fkdúiq÷Kq wmmrdO úu¾Yk wxYh >;kh iïnkaOfhka iellrejka isõ ^04& fofkl=j w;awvx.=jg f.k we;'

Tjqka fjkakmamqj - isß.ïm, m%‍foaYfha mÈxÑlrejkah' tu m%foaYfha isÿù we;s nj lshk úúO wmrdO j,g iïnkaO nj lshk fuu iellrejkag tfrysj fï jk úg;a wêlrKhka yuqfõ kvq úNd. fjñka mj;sk njo fmd,sish lshhs'

>d;kh fldka;%d;a;=jla -

ix.S; ixo¾Ykhla keröu ioyd hdug iqodkï ù isák úg meñKs fiiq iellrejka ;ukaj leojdf.k f.dia fuu >d;kh isÿ l< nj;a" th fldka;%d;a;=jla nj;a w;awvx.=jg f.k we;s iellrejka mjid we;'

>d;kh ioyd fhdod f.k we;s jEka r:h oekg b;d,sfha isák iellrefjl=g wh;a jk nj;a" Tyqo ñksia >d;k lSmhlg iïnkaO njo fmd,sia ks,OdÍka úiska wkdjrKh lrf.k we;' Tyq fuu >d;kfha m%Odk iellre nj lshhs'

>d;kh lsÍu ioyd fldka;%d;a;=j ,eî ;snqfka fjk;a wfhl=j nj;a" fuu ;reKhd >d;kh jQfha w;a jer§ulska njo iellrejka mjid we;'
srilankamirror
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR