Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

l=reKE., yÈis îr okai,

fjila iufha meje;afjk wfkal úO okai,a w;f¾ ^6od& WoEik újD; jQ yÈis îr okai,lska Wmßu m%fhdack .;a l=reKE., m%foaYjdiSyq îr fnda;,a ÿisï .Kkska ish ksfjia fj; /f.k .shy'

fï yÈis îr okai, újD; jQfha îr fnda;,a mqrjd .;a lkafÜkhla yÈis wk;=rlg ,lajQ wjia:dfõ§h'

l=reKE., oUq,a, ud¾.fha nv.uqj" rlaIs; jkdka;rh ueÈka Èfjk ud¾.fhka bj;g mekSu ksid Bfha w¨‍hu 4g muK fuf,i wk;=rg ,lajQfha fld<U isg oUq,a, n,d îr fnda;,a f;d. mqrjd.;a lkafÜk¾ r:hls' bÈßfhka meñ‚ l=vd f,dß r:hl .eà we;s îr f,dßh ßheÿrdg md,kh lr .; fkdyels ùfuka ud¾.h whsfka msysá ;djld,sl fjf<|i,lao ìug iu;,d lrñka .il yemS k;r ù ;sì‚'

f,dßfhys m%jdykh lrñka ;snQ îr msr jQ nyd¨‍u l=reKE., oUq,a, ud¾.h yryd jeà ;sì‚'

wk;=r fya;=fjka nyd¨‍u l=vqmÜgï ù tys wiqrd ;snQ îr fnda;,a úYd, m%udKhla l=vq ù úkdY ù ;snQ kuq;a jeä m%udKhla ksremo%s;j ;sfnkq oel .; yels úh' miqj ta ia:dkhg tlajQ m%foaYjdiSka úiska úkdY ù .sh nyd¨‍u ;=< b;sßj ;snQ îr fnda;,a iy áka t<shg f.k mdkh lrkakg;a" ksfjiaj,g f.k hkakg;a jQy'

Bfha oyj,a jk úg fï wdrxÑh me;sÍfuka jdykj,ska mjd tu ia:dkhg meñ‚ ck;dj ìh¾ fnda;,a ÿisï .Kkska jdykj,g mgjdf.k f.k .shy' we;eï mqoa.,hka tu ia:dkfha§u ìh¾ mdkh lrk wdldrh;a" we;efula îu;ska yeisreKq wdldrh;a oel .; yels úh'

ìh¾ nyd¨‍u ud¾.h wjysr jk whqßka m;s; ù ;sîu ksid Bfha w¨‍hu isgu l=reKE., - oUq,a, ud¾.fha wêl r:jdyk ;onohla meje;s‚' wk;=rg m;a nyd¨‍u ud¾.fhka bj;a lr jdyk .ukd.ukh h:d ;;a;ajhg m;a lrk úg Bfha uOHyakhg wdikak ù ;sì‚' wk;=ßka ;=jd, ,enQ f,dß r: ßheÿrd" tys iydhlhd iy úkdYhg m;a jQ ;djld,sl fjf<|i, ;=< ksod isá ldka;djla yd l=vd orejka fofokl=o ;=jd, ,nd l=reKE., YslaIK frday,g we;=<;a lr isá;s' l=reKE., fmd,sish wk;=r ms<sn| jeämqr mÍlaIK mj;ajhs'
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR