Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

uyskaof.a ku;a .ejqk
vqndhs ueßhÜ fydag,fha iem fïkak
,laI y;g;a iem úisfõk ldur

uyskao rdcmlaI ysgmq ckm;s ;udf.a iïnkaOhla ke;ehs ksfõokfhla tjñka mejiQ vqndhs ueßhÜ fydag,fha wefußld fvd,¾ 550 ^remsh,a 72649'50& isg ldur myiqlï we;' rg rgj, ckm;sjreka we;=¿ m%N=kag isáh yels úfYaI ldurhl Wmßu ñ, wefußld fvd,¾ 5500 ^remsh,a 726495'00& ls'

fuu fydag,h .sh jif¾ iema;eïnr 15 jeks od újD; l< nj;a" ldur 351la yd wkq ksjdi ueÈß 128la we;s nj;a kkaok f,dl=ú;dk tys ysñlre nj;a" Tyq wdfhdackh l< uqo, wefußld fvd,¾ fldaá 22'5la ^remsh,a fldaá 2972'03& nj;a fâ,s ksõia mqj;am; 2014 wf.daia;=fõ § jd¾;d
lf<ah'

leì;sf.d,a,Ej ueojÉÑfha bmÿKq f,dl=ú;dk 1989 § we.¿ïlïy,l fiajhg vqndhs .sh nj;a ueßhÜ iud.ug ne÷Kq nj;a mqj;am; lshhs'

f,dal=ú;dk Y%S ,xld jdfka ixia:dfõ ysñlre nj o lshhs'

f,dl=ú;dkf.a mshd úÿy,am;sjrfhls' ;u ksjfia jyf,a mS,a, ls;=,a fldghla folg m,d idod.;a nj;a Tyq lshhs' fyaka jev l< uj fyak fldgd ñßia weg biSfuka miq jk i;=ka t<ùug .sksf.dvj,a .idf.k isá nj o Tyq mjihs' msysôhf.d,a,Ej mdif,ka mfya YsIH;ajh iu;aùfuka miqj fydrKg wjq;a ckdêm;s úoHd,hfha ku jeks fYa%Ksh olajd wOHdmkh ,enQ nj;a" miqj wkqrdOmqr ksj;a;lfÉ;sh úÿyf,ka idudkH fm<o" wkqrdOmqr ueÈ úÿyf,ka Wiia fm<o iu;a jQ nj o Tyq lshhs'

;ud bkaðfkarejl= lsÍu uõmshkaf.a woyi jqj;a Tjqkaf.a wlue;a;msgu 1989 § vqndhs /lshdjg wd nj o Tyq lshhs'

1989 § wefußld fvd,¾ 225l jegqmlg wd ;ud bka jir 25lg miqj wefußld fvd,¾ fldaá 22'5la wdfhdackh lr Y%S ,xld Ocho f,,fok ueßhÜ fydag,h bÈ l< nj;a" udi y;rlg jrla uõmshka vqndhs le|jk kuq;a Tjqka Èk lsysmhlg jvd tys /£ isàug wlue;s nj;a Tyq i|yka lrhs'


Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR