Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

kd,kaodfõ rÅ;
È,aIdka AIDS T!IOhla yo,d

rgj,a 41l iyNd.s;ajfhka meje;ajQ wka;¾cd;sl úoHd m¾fhaIlhkaf.a T,sïmshdâ ;r.dj,shg fld<U kd,kaod úoHd,fha rÅ; È,aIdka udf,ajk YsIHhd bÈßm;a l< udrdka;sl taâia frda.h i|yd jk T!IOhg ol=Kq wdishd l,dmfha m<uqjrg rka molalula ch.%yKh lsÍug yelsúh'

tfiau c,fha we;s nerf,day bj;a lsÍug c,fhau ;sfnk È,Sr j¾Okh lsÍfï l%uhla y÷kajd ÿka ;j;a kd,kaÈhl= jk rkxch iqNdIa isiqjdg;a tu ;r.fha§ ;j;a rka molalula ysñ úh'

fujka ;r.hl§ ol=Kq wdishd;sl rgla ,nd.;a m<uq rka molalu fuh jkjd fiau tlu rgla rka molalï folla ch.%yKh l< m<uq wjia:djo fuh fõ'

fï T,sïmshdâ ;r.h i|yd rgj,a 41la ksfhdackh lrñka fN!;sl úoHd" ridhksl úoHd" Ôj úoHd" mdßißl iy ;dlaIK hk wxY i|yd jHdmd;s 183la bÈßm;a lr ;sìKs'

;r.hg bÈßm;a l< jHdmD;s 183 fjkqfjka rka molalï 4la ,ndÿka w;r bka folla kd,kaÈhka ,nd .ksoa§ b;sß rka molalï fol bkaÿkSishdj iy fn,rEia rdcHhka úiska ysñlr .kakd ,§'

taâia frda.h fjkqfjka b,lal .; T!IOhla ksIamdokh l< rÅ; È,aIdka udf,ajkg f,dal ;reK úoHd{hka fjkqfjka meje;afjk iuq¿jg meñfKkakehs n%sr;dkH w.%dud;H fâúâ leurka uy;d úiska wdrdOkd lr ;sfí'

kd,ka§hkaf.a fï ch.%yKh ms<sn| woyia olajñka tys úÿy,am;s rxð;a chiqkaor uy;d mejeiqfõ kqjKska iy .=Kfhka msß fY%aIaGhka f,djg odhdo lsÍfï f;audfjka l%shd;aul jk ;u úÿy,g fukau rgg;a fujka lS¾;shla w;alrÿka fujka orejka ñ, l< fkdyels iïm;a njh'
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR