Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

isiqúh flf,iQ whqre ùäfhda lr,d
jeishka iellrejkaf.a
ksjdi .sks ;nhs

lhsÜia l=kal=v;sõ uy úÿyf,a ody;a yeúßÈ isiqúh iuQy ¥IKhg ,la jk whqre ùäfhda .; lr we;s nj;a" isiqúh ¥IKh lr urd oeóu iïnkaOfhka w;awvx.=jg .;a iellrejkaf.ka flkl= iaúiag¾,ka;fha isg meñKs whl= nj;a" Tyq tu isiqúh ¥IKhg ,lajk wdldrh ùäfhda .; lr we;s nj;a mÍlaIKj,ska fy<s ù we;'

w;awvx.=jg m;aj isák iellrejkaf.ka flfkl= iaúiag¾,ka; mÈxÑlref.a Nd¾hdj orejka iy kekaokshg m%foaYjdiSkaf.ka m%ydrhla t,a,úh yels hehs ;snQ ìh ksidu fmd,sia:dkhg meñK isg we;' kuq;a fudyqf.a ksji m%foaYjdiSka úiska m%ydr t,a,lr .sks ;nd úkdY lr ;sfí' fuu iellrejka wgfokdu isiqúh
flf,id we;s njg mÍlaIKj,§ wkdjrKh ù we;'

l=kal=v;sõ m%foaYfha mÈxÑ Ysjfhda.kdoka úoHd ^17& keue;s fuu mdi,a isiqúh bl=;a 13 od mdi,a hk w;r;=r fmrjre 7'10 g muK iellrejka úiska meyerf.k f.dia ;sfnk nj fmd,sia mÍlaIK u.ska wkdjrKh ù ;sfí'

miqj tu m%foaYfha jk ,eyenla ;=< wudkqIsl f,i w;a md .eg .id weh >d;kh lr isáh§ fmd,sish úiska 14 Èk u< isrer fidhd .;ay'

wehf.a uqLhg frÈ lvla Tnd yqiau isrlr >d;kh lr ;sfnk nj mÍlaIK u.ska wkdjrKh ù we;' fï >d;kh wNsryilaj ;sìh§ ‍lhsÜia fmd,sisfha ks,OdÍka msßila mÍlaIK mj;ajd uq,ska iellrejka ;sfokl= w;awvx.=jg .kq ,eîh'

Tjqkaf.ka ,o f;dr;=re u; isoaêfha m%Odk iellrejka miafokd Bfha ^18& w;awvx.=jg .;a w;r >d;khg ,la jQ isiqúhf.a {d;Ska jk tlu mjqf,a ifydaorhska fofokl=o iellrejka w;r isá' w;awvx.=jg .;a iellrejka Bfha ^18& l=älÜgqjdka fmd,sia uqrfmd<g /f.k wd wjia:dfõ l=ms; jQ m%foaYjdiSka Tjqkag myr§ug W;aidy lr ;sfnk w;r tu wjia:dfõ fmd,sia ks,OdÍka fofokl=go ;=jd, isÿj we;' miqj kdjql yuqod fndaÜgqjlska fï msßi hdmfka fmd,sishg /f.k ú;a m%Yak lsÍï wdrïN ler ;sfí'

msßi wo Èkfha wêlrKh fj; bÈßm;a lsÍug lghq;= lr we;'Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR