Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

ìß|f.ka uqo,a ke;sj orejka
mqÉpkak yeÿ kreu ;d;a;d

;u orejka fofokd N=ñf;,a jlalr .sks;eîug ;e;al< ielldr msfhl= n.jka;,dj fmd,Sish u.ska w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd' ielldr mshd yegka ufyaia;‍%d;a m‍%idoa ,shkf.a uy;d fj; Bfha ^08& bÈßm;a lsÍfuka wk;=rej Tyq fï ui 19 fjks Èk olajd rlaIs; nkaOkd.dr.; lsÍug ufyaia;‍%d;ajrhd ksfhda. l<d'

fufia rlaIs; nkaOkd.dr.; lrkq ,enqfõ n.jka;,dj frdla.s,a j;=hdfha mÈxÉ foajrdÊ rfïIa keue;s ;siay;r úßÈ foore msfhls'

iellref.a ìß| óg udi yhlg m‍%:u uef,aishdfõ .Dy fiajhg f.dia ;sfnkjd' fuf;la ìsß| úiska lsisÿ uqo,la fkdtùu fya;=fjka oeä fldamfhka iellre miqj ;sfnkjd' ^07 jeksod& rd;‍%S 7'30 g muK ;u ksjfia isg orejka fofokd iu. ìß|g ÿrl:kfhka l;d lr úhoug uqo,a tjkd f,i lrk ,o b,a,Sug ìß| úiska m‍
%;spdr olajd keye' ta fya;=fjka fldamhg m;a mshd ksjfia ;snQ N=ñf;,a n÷k f.k orejka fofokdg N=ñ;,a jlalr ;sfnkjd'

bka ìhg m;ajQ jQ orejka fofokdf.a lE.eiSu weiS orejka fofokdf.a udud iy kekaoksh tu ksjfia fodrlvdf.k ksji we;=,g meñK ;sfnkjd'ta wjia:dfõ orejka fofokd N=ñf;,a iys;j ksjfika t<shg mek wdnjhs orejka fofokdf.a kekaoksh mjikafka'

miqj fï ms<sn|j fmd,Sishg lrk ,o meñKs,a,la u; fmd,Sish úiska iellre w;awvx.=jg .;a nj;a orejka n.jka;,dj frday,g we;=,;a l< nj;a n.jka;,dj fmd,sia ia:dkdêm;s m‍%Odk fmd,sia mÍlaIl ir;a iurúC%u uy;d mejiqjd' jeäu,a msßñ orejdg wjqreÿ yhla ^6& jk w;r Tyq m<uq jif¾ wOHdmkh ,nñka isákjd' nd, msßñ orejdg wjqreÿ y;rls'

orejka fofokd oekg ish kekaoksh Ndrfha n.jka;,dj frdayf,a <udjdÜgqfõ fkajdislj m‍%;sldr ,nkjd' isoaêhms<sn|j n.jka;,dj fmd,Sish mÍlaIK mj;ajkjd'
uq,dY% - fk;a
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR