Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

,shqula ,shd Èúkid.;a
r;a.u isiqjdf.a isrer .sxf;dg
md<u wi,ska yuq fjhs

bl=;a 25 jkod isg w;=reokaj isá r;a.u" remSj, m‍%foaYfha mÈxÑ 15 yeúßÈ mdi,a isiqjdf.a u< isrer wo fidhd .eKqkd' ta" .sx.f.a bjqr u;g f.dv.id ;sìh§hs'

m%foaYjdiSka i|yka lf<a ,shqula jeks hula isiqjdf.a w;l w,jdf.k we;s njhs'

tfy;a" tys igyka ù we;af;a l=ula o hkak ms<sn|j ksYaÑ;j y÷kd .ekSug fkdyelsù we;af;a th Èk lsysmhla c,fha ;sîu fya;=fjka' ñh.sh isiqjdg nd, ifydaorfhl= iy ifydaoßhl o isák nj i|yka' isiqjdf.a urKh iïnkaOfhka úu¾Ykhla isÿlrk njhs fmd,sia udOH m%ldYl iyldr fmd,sia wêldß rejka .=Kfialr lshd isáfha'bl=;a iÿod fuu isiqjd mdi,a ksuù .d,af,a mej;s Wmldrl mka;shlg f.dia we;;a h<s ksjig fkdmeñKsu fya;=fjka Tyqf.a uõmshka úiska ;u mq;‍%hd w;=reokaj we;s njg r;a.u fmd,sishg meñKs,a,la lrkq ,enqjd' miqj l< fidhd ne,Sul § tu isiqjdf.a fmd;a nE.hg wu;rj mdjyka hq.,ho .sxf;dg md<u wi, ÿïßh ud¾.fha ;sî fidhd .ekqKd' wk;=rej kdúl yuqodfõo ueÈy;aùfuka isiqjd fiùu i|yd .sxf..a úfYaI fufyhqula ls‍%hd;aul l<o th id¾:l fkdjQ njhs fmd,sia udOH m‍%ldYl iyldr fmd,sia wêldß rejka .=Kfialr uy;d mejiqfõ'

isiqjd úiska ish uõmshkag ,shk ,o ,smsfha zzwïfï ug iudfjkakZZ hkqfõka ;uka .kakd ;SrKh iïnkaOfhka uõmshkaf.ka iudj wheo ;snqkd tfukau ;ud uõmshkag nrla fkdjk njg i|yka jdlHhla o tys we;=,;aj ;snqKd


yv mgh - fk;a ksjqia
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR