Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

‍uQ,H wmrdO úu¾Yk fmd,sish
.ek ckm;s;a oekf.k b|,d kE

zzfmd,sia uQ,H wmrdO úu¾Yk fldÜGdihZZkñka bl=;a fmnrjdß ui 13 jk Èk ksl=;a lrk ,o úfYaI .eiÜ ksfõokhla u.ska fmd,sia tallla msysgqùu ;ud fkdokakd nj ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d úiska mjid ;sfí'

Bfha ^28& 12'30 g ckdêm;sjrhdf.a m%Odk;ajfhka /iajqKq tcksi lKavdhï kdhl /iaùfï§ fï neõ wkdjrKh ù ;s‍fí'

w.%dud;Hjrhd úiska m;alrk ,o wkqldrl iNdjl ;SrKhlska fuu fmd,sia tallh l%shdjg kxjd we;s nj;a"tu.ska w.%dud;Hjrhd foaYmd,k lghq;a;la f,i th wjNdú;d lsÍfï ielhla u;=jk nj;a tcksi uka;%Sjreka úiska fmkajd § ;sfí'

ta wkqj th wÆ;a fmd,sia kS;shla njg m;aj we;s neúka uq¿ukskau wfydais lrk f,i fuu uka;%Sjreka ckdêm;sjrhdf.ka b,a,d isá nj md¾,sfïka;= uka;%S ÈfkaYa .=Kj¾Ok uy;d forK kd,sldjg lshd isáfhah'

ckdêm;sjrhd fï wjia:dfõ§ m%ldY lr we;af;a ;uka tlS .eiÜ ksfõokh ms<sn| hula fkdokakd kuq;a ta iïnkaOfhka ;udf.a mqoa.,sl wjOdkh fhduqlrk njhs'

tfiau fïjk;=re tu úfYaI fmd,sia tallh u.ska nrm;< isÿùï ms<sn| .eg¿ u;=fkdù we;s njo ckdêm;sjrhd fmkajd§ we;;a";ud ñkau;= ta ms<sn| mqoa.,sl wjOdkh wksjd¾fhkau fhduqlrk njo i|yka lr ;sfí'
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR