Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

fmïj;sh f,dl= jQ
kreu mq;d meh 48la r|jdf.k m%Yak
lsÍug ufyaia;%d;a wjir ^video&

yj;a; - fldgfl;k m%foaYfha§ ;u uj >d;kh l< njg ielmsg w;awvx.=jg .;a wehf.a 18 yeúßÈ mq;= Bfha ^10& me,auvq,a, ufyaia;%d;ajrhd yuqfõ mdfmdÉpdrKhla isÿlr ;sfnkjd'

isÿl< úuiSul§ fmd,sia udOH m%ldYl ld¾hd,h ioyka lf<a iellre meh 48la r|jdf.k m%Yak lsÍug o ufyaia;%d;a ÈfkaIa ,laud,a fmf¾rd fld<U wmrdO fldÜGdYhg wjir ,ndÿka njhs' flfia fj;;a" wo Èkfhao Tyq wêlrKhg bÈßm;a lrk f,i ufyaia;%d;ajrhd ksfhda. lr ;sfnkjd'

39 yeúßÈ pdkaokS iaj¾K;s,ld kï fuu ;=kaore uj w;=reoka ù we;s njg miq.sh 5 jk od w¨hu wehf.a ieñhd lyj;a; fmd,Sishg meñKs,s lsÍu;a iu.hs fuu isoaêh wkdjrK jkafka' Èk tlyudrlg miq wef.a isrer ksji wi< msysá fldgfl;k wef<a ;sî fidhd .;a;d' mYapd;a urK mÍlaIKfha§ wkdjrK jqfKa wef.a isref¾ nrm;, lemqï ;=jd, 6la mj;sk njghs'

isoaêh iïnkaOfhka mÍlaIK l< fmd,Sish weh iu. ksjfia tÈk /§ isá 18 yeúßÈ mq;= w;awvx.=jg .;af;a fmaf¾od^9& ÈkfhaÈhs' wk;=rej Tyq §¾> mdfmdÉpdrKhla fmd,sishg o isÿlr ;snqKd' tys§ Tyq ioyka lr we;af;a ish fmïj;shg ;Hd.hla ñ,§ .ekSu i|yd uqo,a b,a¨ úg uj th m%;slafIam lsÍu fya;=fjka fuu >d;kh isÿl< njhs' uqo,a ,nd§ug uj m%;slafIam l< wjia:dfõ§ msyshla /f.k ishÈú ydks lr .kakd nj mjiñka iellre ksjfia uq¿;ekaf.g f.dia ;sfnkjd' th je<elaùug uj tu ia:dkhg f.dia we;s w;r" tys§ ielldr mq;= ujg msysfhka myr § we;s njhs uQ,sl fmd,sia mÍlaIKj,§ wkdjrK ù ;snqfKa'
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR