Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

ckm;s wi,g msiaf;da,h
f.k.sh wdrla‍Ilhd .ek
uka;%S kdu,a l;d lrhs

ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d bl=;a od iyNd.s jq /iaúul wdrla‍Il ie,iqïj, ysvila ;sîu iïnkaOfhka fï jk úg l:d nyla we;s ú ;sfnkjd' wod, /iaùu meje;ajqfKa w.qKfld<me,eiai k.r Yd,dfõÈhs' ckdêm;sjrhd iyNd.s jk fujeks /iaùula i|yd .skswú /f.k hdug lsisfjl=g wjir ,efnkafka keye'

tfia ;sìh § md¾,sfïka;= uka;%S kdu,a rdcmla‍I uy;df.a wdrla‍Il ks,Odßfhl= fuu /iaùug .sks wúhla /f.k f.dia ;snqKd' fï iïnkaOfhka wmrdO mßla‍IK fomd¾;fïka;=j fï jk úg úu¾Ykhla wdrïN lr ;sfnk njhs fmd,sish mjikafka' lreKq oelaúu fmd,sia m%ldYl iyldr fmd,sia wêldß rejka .=Kfialr uy;df.ka'

miq.sh fikiqrdod Èk w.qKqfld<me,eiai fmd,sia jifï§ ckdêm;s;=ud iyNd.s jk /iaùula mj;ajd ;sfnkjd' tu ia:dkhg tla;rd md¾,sfïka;= uka;%Sjrhl=f.a wdrlaIl ks,Odßfhla nj lshk yuqod fldam%,ajrfhla Tyqf.a .sks wúh;a iu. f.dia ;sfnkjd' flfia fj;;a úfYaI ld¾h n,ld ks,OdÍka úiska Tyq tu ia:dkfhka bj;a lr ;sfnkjd' fmd,siam;s;=ud úiska tu isoaêh iïnkaOfhka mÍlaIKhla isÿ lsÍu i|yd wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=j fj; fï jk úg fhduq lr ;sfnkjd'

ielldr fldam%,ajrhd fï jk úg w;awvx.=jg f.k we;aoehs fk;a kd,sldj fuys§ m%Yak l<d' tjeks w;awvx.=jg .ekSula isÿlr fkdue;s njhs fmd,sia m%ldYljrhd mejiqfõ'

fk;a .=jkaúÿ,s kd,sldj fï iïnkaOfhka md¾,sfïka;= uka;%S kdu,a rdcmla‍I uy;df.ka úuiqjd' Tyq lshd isáfha wod, isoaêh iïnkaOfhka ;uka oek .;af;a udOH jd¾;dj,ska njhs' miqj ;uka ta iïnkaOfhka ckdêm;sjrhd iu. idlÉPd l< njo lsishï .eg¿jla we;akï Bg wod,j úu¾Ykhla isÿflfrkq we;ehs ckdêm;sjrhd m%ldY l< njo uka;%Sjrhd mejiqjd' flfiafj;;a lsis÷ úu¾Ykhla i|yd fï olajd ;ukaf.ka m%Yak lsÍula isÿfkdflreKq njhs Tyq jeäÿrg;a lshd isáfha'
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR