Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

isxyf,ka ñhqisla úäfhdjla
lrmq m<fjks iqoaod

zzr;akudÆ nkdkdZZ úäfhda
tl fukak ^video&

b;d,s cd;slfhl= jk msfhafrda 1980 muK ,xldjg meñK ;sfnkafka iqkaor Y%S ,xldj oel n,df.k ojia lSmhla tys úfõlSj .; lrkakhs' fï .ukg msfhafrdaaf.a jeäuy,a ifydaoßh iu. wef.a ieñhdo tlaj ;sfnkjd' Y%S ,xldjg meñKshdhska miqj msfhafrdaf.a is; Y%S ,xldj flf¾ fldÉpr ne÷Kdo lshkjd kï Bg miq wjqreoafoa Tyq ,xldjg tkafka riaidjl=;a fydhdf.khs'

bxðfkarefjla jQ ksid yßu myiqfjka msfhafrdag Èlaje,a‍f,a iqkaor uqyqÿ fjr<l msysá ;re mka;sfha fydag,hl /lshdjla ,efnkjd'

msfhafrdaa isxy, leiÜ mghla l< m<uq úfoaYslhd njg m;ajkafka 1988 j¾Ifha§h' leiÜ mgh kï lr ;snqfKa zzisxy,fhdaZZ kñks' msfhafrda úiska .ehQ
isxy, .S; 10la Bg we;=<;a úh' fï l;dj fï úÈhg fm<.iajoa§ oeka Tng;a msfhafrda

ms<sn| u;lh wjÈjkakg mq¿jk'zzfmd,a iïfnda‍f,a''ZZ

tod fï .S; iajdëk rEmjdyskS kd,sldfjka mjd ks;r m%pdrh jQ tajdh'

fï wmQre l,dldñhd .ek lshkakg ;j;a ryilao ;sfí' Y%S ,xldjg uq,skau cx.u ÿrl:k y÷kajd ÿkafka fi,afg,a wdh;kh úisks' ta Èkj, fi,afg,a wdh;kh ;ukaf.a fjf<| NdKavh ms<sn| rgmqrd ì,afndaâ Tijkakg fhÈK' ta ì,afndaâ u; isáfhao fï lshk msfhafrdah'

zzTyq .=jka f;dgq‍fmdf<a fi,afg,a ÿrl:khla wrka l;d lrñka bkak mska;+rhla ;uhs ta ì,afndaâj, ;snqfKaZZ

Y%S ,xldj yd ne÷Kq msfhafrdaf.a b;sydih tn÷h'

zzTyq ,xldjg fldÉpr wdorh l<;a wd¾:sl m%Yak ksid È.ska È.gu Tyqg ,xldfõ bkak neß jqKdÆ' b;d,sfha;a mD;=.d,fha;a ;uhs Tyq wo Ôj;a fjkafka' ta;a bvla ,efnk iEu úglu Tyq ,xldjg tkjÆ' ta tkafka;a wÆ;a .S;hla lr,d hkakhsZZ'

ta wkqj fï Èkj, Y%S ,xldjg meñK isák msfhafrda w;ska ks¾udKh jQ wÆ;au .S;h zzr;akudÆ nkdkZZ kï fjhs' úfYaI;ajh kï tu .S;fha woyi iy jpko msfhafrdaf.a ùuh' msfhafrda fï .S;hg úIqj,a tll=;a lr,d'
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR