Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

h<s;a fldgfl;k weúf<hs
>d;kh l< njg iel(video)

lyj;a; - fldgfl;k m%foaYfha ksjil isá ;sore ujl Bfha ^5 od& wÆhu ksjfia isáh§ w;=reoka lr fyda lmd fldgd >d;kh lr isrer i.jkakg we;s njg ,enqKq f;dr;=re u; fmd,sish yd úfYaI ld¾h n<ldh mÍla‍IK wrUd ;sfí'

fuu ldka;djf.a ieñhd isoaêh jQ Èkg fmr Èk wju.q,a ksfjilg f.dia‌ miq Èk ksjig meñK ;sfí' ksfjfia isá ìß| fodr jid ;sîu ksid wehg l;d l< o mss<s;=rla‌ fkd,eîu ksid ieñhd fodr újD; lr ;sfí' tu wjia‌:dfõ ìß| ksod isá ldurfha f,a ;ejÍ ;sfnkq Tyq oel we;;a isrer fidhd .ekSug
fkdyels ù ;sfí' ieñhd fï ms<sn|j wi,ajeishkag yd fmd,sishg oekqï § ;sfí'

fufia w;=reoka lr fyda >d;khg ,la‌ jQ njg iel flfrkqfha fldgfl;k mÈxÑ tÉ' ví,sõ' pkao%ks ia‌j¾K,;d kue;s 38 yeúßÈ ;sore ujls'

úfYaI ld¾h n<ldh yd fmd,sish Bfha oyj,a jk;=re;a weh fidhd fufyhqï Èh;a lr ;sìKs'

isoaêh jQ ksjig by<ska jk ,eyenla‌ iys; bvula‌ o we;s w;r jeú,s iud.ula‌ i;= tu bvu ;u Ôú; wdrla‍Idjg ydksodhl fyhska th fy<s fmfy<s lrfok f,i m%foaYjdiSka n,OdÍkaf.ka o b,a,Sula‌ lr ;sìKs' tfy;a ta ms<sn|j fuf;la‌ lsisÿ mshjrla‌ f.k fkd;sìKs'

isoaêh jQ Èk fï ldka;djf.a tla‌ mq;%hl= ksjfia ldurhl isg we;s w;r ;u mshd ksjig ú;a fodr újD; lrk;=re Tyq lsisjla‌ fkdoek isá nj fmd,sishg m%ldY lr ;sfí' fï ldka;djf.a wfkla‌ mq;=ka fofokdf.ka tla‌ whl= fld<U m%foaYfha /lshdjl ksr;j isg we;s w;r wfkla‌ mq;d wi,ajeis {;s ksjil ksod .ekSug f.dia‌ we;'

w;=reoka ldka;dj yd Tyqf.a ieñhd jk úð; Y%shdkkao uy;d o lyj;a; fmdf<a fjf<ï lsÍfuka Ôúldj f.k f.dia‌ ;sfí'

lyj;a; fmd,sia‌ ia‌:dkdêm;s ,,s;a rdcuka;%S uy;df.a Wmfoia‌ u; mÍla‍IK meje;afõ'

Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR