Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

úmlaIkdhl ljqo@ - l;dkdhl mlaI
kdhlhskaf.a woyia úuihs

md¾,sfïka;=fõ úmlaIkdhljrhd iïnkaOfhka fï Èkj, úfYaI l;d nyla foaYmd,k lafIa;%fha olakg ,efí'

ta j;auka md¾,sfïka;=‍fõ úmlaIkdhl f,i lghq;= lrk ksu,a isßmd, o is,ajd uy;d idudðl;ajh orK Y%S ,xld ksoyia mlaIfha uka;%Ska msßila j;auka ffu;%smd, isßfiak uy;df.a wdKavqfõ miq.shod weu;s OQr ,nd .ekSu;a iu.h'

wjika jrg /iajQ md¾,sfïka;= /iaùfï§ fï iïnkaOfhka cd;sl ksoyia fmruq‍fKa kdhl úu,a ùrjxY" cúfm kdhl wkqr l=udr Èidkdhl hk uka;%Sjreo
l;dkdhljrhdf.ka m%Yak l<y'

tys§ l;dkdhljrhd o lshd isáfha ;udg o th .egÆjla neúka bÈßfha§ ta .ek fidhdn,d ms<s;=rla ,ndfok njhs'

ta wkQj l;dkdhljrhd úiska md¾,sfïka;=j ksfhdackh lrk iq¿ foaYmd,k mlaIj, kdhlhska yd iajdëk uka;%Ska le|jd fïÈkj, ta .ek Tjqkaf.a woyia úuiñka isáhs'

fï iïnkaOfhka iajdëk uka;%S wð;a l=udr uy;df.ka l< úuiSul§ ta uy;d lshd isáfha ;udf.ka o l;dkdhljrhd fï .ek wo ^31& woyia úuid isá njhs'

ÈfkaIa .=Kj¾Ok uy;d úmlaIkdhl ;k;=rg f;dard .ekSu iïnkaOfhka uka;%Ska msßila w;aika ,nd§ we;so hkak m%Yakhg ms<s;=re f,i wð;a l=udr uy;d lshd isáfha l;dkdhljrhd oekqïÿka mßÈ tjeks l%ufõohla md¾,sfïka;=fõ ke;s nj;a" nyq;r uka;%Ska ixLHdjla isák mlaIfha kdhlhdg úmlaIkdhl ;k;=r fok njhs'

tfia jqjo nyq;rh fmkaúh yels kï úmlaIkdhl ;k;=r Èh yels njlao l;dkdhljrhd woyia l< nj wð;a l=udr uka;%Sjrhd mejiSh'

ta wkQj l;dkdhljrhd fï .ek tla tla iq¿ foaYmd,k mlaI j, kdhlhska fukau iajdëk uka;%Ska le|jd Tjqkaf.a woyia úuid bÈß md¾,sfïka;= /iaùfï§ ;Skaÿjla §ug kshñ;h'
ada derana
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR