Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

uoHidr-îrj,g .ymq ñ,shk
200 noao fYa%IaGdêlrKh
w;aysgqjhs

uOHidr iy îr ksIamdokh lrk iud.ï j,ska udihlg remsh,a ñ,shk 200 l iqrd noaola whlsÍug kj rch úiska ksl=;a l< .eiÜ m;%h w;aysgqùfï ksfhda.hla fYa%IaGdêlrKh úiska ksl=;a lrhs'

furg uOHidr ksIamdolhskaf.ka uilg remsh,a ñ,shk 200 l noaola wh lsÍug kj rcfha w;=re whjeh u.ska fhdackd lr ;sîu yuqfõ ;u iud.ï
wfma%,a udifha isg jid oeóug isÿjk nj l=vd mßudKfha uOHidr ksIamdolhskaf.a fiajl ix.uh miqhod i|yka ;snqKs'

Tjqka mejiqfõ furg uOHidr fj<| fmd< ;=< l%shd;aul úYd, iud.ï 04 lg fuu noao f.ùfï m%Yakhla fkdue;s jqj;a l=vd m%udKfha iud.ï 08 lg fuu noao f.ùug fkdyels njhs'

fï ksid" fuu noao l%shd;aul jk ,nk wfma%,a udifha isg l=vd mßudKfha ksIamdokd.dr jid oeóug isÿjk nj;a fï ksid mjq,a 4000 lf.a muK Ôjfkdamdh wysñjk nj;a Tjqka wjOdrKh lf<ah'

foaYSh uOHidr fj<| fmd<ska ishhg 10 la muK fuu l=vd mßudKfha iud.ï wgg ysñ w;r iqrd nÿ fomd¾;fïka;=j úiska msßkeuQ kS;HdKql+, n,m;%hla u.ska fuu iud.ï jHdmdßl lghq;= isÿ lrhs'

furg uOHidr fj<| fmd<ska ishhg 80 lg wdikak m%udKhla DCSL" IDL" Rockland" Mendis hk úYd, iud.ï úiska w;am;a lrf.k ;sfnk w;r fï jkúg;a fuu iud.ï j,ska iuyrla udihlg remsh,a ñ,shk 200 lg jeä nÿ m%udKhla rchg f.jkq ,nhs'

fï ksid" *sÉ f¾áka.aia cd;Hka;r Kh j¾.SlrK wdh;kh miq.shod mejiqfõ fuu kj noao ksid l=vd iud.ï jeiShdfï bvla ;snqK;a úYd, iud.ï 04 lg fuhska jdishla w;afjkq we;s njhs'

fuu noao ksid l=vd mßudKfha uOHidr ksIamdok iud.ï jeiS hoa§ tu fj<| fmd< fldgio úYd, iud.ï y;rg w;am;a lr.; yelsnj *sÉ f¾áka.aia i|yka lr ;snqKs'
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR