Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

ysgmq ckm;s ud lS foa fkdweiQ
ksid uu wo ckm;s jqKd ^video&

weu;sOQrfha isá iufha ysgmq ckdêm;sg we;eï jev fkdlrk f,i ;uka mejiQ nj;a ysgmq ckm;sjrhd ;uka isÿ l< b,a,Sï bIag fkdlsÍu ms<sn|j ;uka j¾;udkfha i;=gq jk nj;a ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d mjihs'

ckdêm;s Oqrhg m;aùfuka miqj ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d Bfha ^03& m<uq jrg hdmkfha ixpdrhl ksr; úh'

wk;=rej hdmkh Èia;%sla f,alï ld¾hd,fha ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak uy;df.a m%Odk;ajfhka yuqjla meje;a jQ w;r tys§ W;=f¾ ck;djf.a .egÆ ms<sn|j wjOdkh fhduq lrñka fï nj mejiSh'

ck;d .egÆ úi£fï§ W;=re" ol=Kq fjkila fkdue;s nj;a ck;dj uqyqK fok .egÆj,g úi÷ï ,nd §ug j;auka rch lemù isák nj;a ckdêm;sjrhd wjOdrKh lf<a h'

zzudj ckdêm;sjrhd jYfhka rfÜ ck;dj m;a lr .;af;a" ck;djf.a m%Yak bÈßm;a lrkak' uu b;du;au i;=gqhs ta m%Yak wyf.k bkak' tajdf.au Bg jvd i;=gqhs ta m%YaK úi|kak' ta ksid fï m%YaK úiokak wms ishÆ fokdu ifydaor;ajfhka tlg lghq;= lsÍu wjYHhs' wms bvï m%YaKh iïnkaOfhka" fï flá ld,h ;=, bvï m%Yakh úi£u i|yd m%uqL;ajhla È,d ;sfhkjd'ZZhehs ckdêm;sjrhd tys§ mejiS h'

zzuu weu;sjrfhla úÈhg bkak ldf,a boka taldf,a ckdêm;s;=udg lsõjd Th jefâ lrkak lsh,d ' ta ú;rla fkfjhs kef.kysr;a tl lrkak lsh,d uu taldf,a lsõjd' f,alïjre;a ta úÈhg fjkia lrkak lsh,d uu b,a,Sï l<d ta ldf,a' kuq;a taldf,a tl jqfka keye' yenehs uu ta .ek i;=gq fjkjd' ta fkdlrmq ksid ;uhs uu ckdêm;s jqfKa'ZZhehso ckdêm;sjrhd jeäÿrg;a mejiSh'
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR