Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

uQ,H wl%ñl;d
neis,af.ka m%Yak lrkak
wjir b,a,hs(video)

Èú ke.qu fomd¾;fïka;=fõ isÿ ù we;ehs lshk uQ,H wl%ñl;d /ila iïnkaOfhka wd¾:sl ixj¾Ok ysgmq weue;s neis,a rdcmlaI uy;df.ka m%Yak lsÍug wjYH neúka ta i|yd wêlrKfha wjirh ,nd .ekSug;a" kS;sm;sjrhdf.a Wmfoia ,nd .ekSug;a uQ,H wmrdO úu¾Yk fldÜGdih úiska lghq;= ie,iqï lr f.k hk nj fmd,sia udOH m%ldYl" iyldr fmd,sia wêldÍ rejka .=Kfialr uy;d mejiSh'

fld<U fmd,sia uQ,ia:dkfha mej;s udOH yuqjg tla fjñka fmd,sia udOH m%ldYljrhd ;jÿrg;a lshd isáfha ysgmq weu;s neis,a rdcmlaI uy;d fï jk úg úfoaY.;j isák neúka Tyq yels blaukska f.kajd .ekSug lghq;= lrk njhs'

rejka .=Kfialr uy;d fufiao mejiSh

Èú ke.qu fomd¾;fïka;=fõ isÿ ù we;ehs lshk uQ,H wl%ñl;d iïnkaOfhka fidhd ne,Sfï§ tu fomd¾;fïka;=fõ wOHlaI ckrd,a wd¾ fla rKjl uy;d m%ldY lrkafka ishÆ uqo,a .kqfokq ysgmq weu;s neis,a rdcmlaI uy;df.a Wmfoia u; isÿ jQ tajd njhs'

ta wkqj Èúke.=u mdßf;daIs; uqo,a wl%ñl;dj" Èúke.=u iïfï,kh i|yd remsh,a ñ,shk70la úhoï lsÍu" ,s;a uqo%Kh lsÍu jeks ldrKd iïnkaOfhka isÿj we;s jxpd ms<sn| fï jk úg uQ,H wmrdO úu¾Yk fldÜGdih úiska mÍlaIK isÿ lr f.k hkjd'

óg wu;rj uQ,H wmrdO úu¾Yk fldÜGdih úiska fyðka f;,a .kqfokqjg wod< uqo,a wl%ñl;djka ms<snoj ysgmq iNdm;sf.ka m%Yak lrk w;r Y%S ,xld .=jka yuqodjg ,nd f.k ñ.a .=jka hdkd 4 m%;sixialrKh i|yd remsh,a ,laI 145lg wêl uqo,la úhoï lSÍu hk ldrKd ms<sn| mÍlaIK mj;ajkjd'
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR