Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

iSud W,a,x>Kh
lrkjdkï bka§h
ëjrhskag fjä ;eîu
jrola fkdfjhs

furg uqyqÿ iSud W,a,x>Kh l< bka§h ëjrhskag fjä ;eîug isÿjqjfyd;a th udkj ysñlï W,a,x>Kh lsÍula fkdjk nj w.%dud;H rks,a úl%uisxy uy;d mjihs'

Y%S ,xld kdúl yuqodj kS;shg wkql+,j lghq;= lrk nj;a" fï fya;=fjka bka§h ëjrhska iSud W,a,x>Kh fkdl< hq;= nj;a Tyq i|yka lrhs'

bka§h udOHhla úiska w.ue;s rks,a úl%uisxy uy;df.ka lrk ,o m%Yak lsÍula yuqfõ ta uy;d fï nj i|yka lr ;sfí'

;jo ljqreka fyda ;udf.a ksjig n,y;aldrfhka we;=¿ùug W;aih l<fyd;a ;udyg wod< mqoa.,hdg fjä ;eîug yelshdjla mj;sk nj;a" ks;sfhka ta i|yd bv m%ia:dj we;s nj;a Tyq i|yka lr ;sfí'

Y%S ,xldfõ mej;s hqOuh jd;djrKh ;=< hdmkfha êjrhskag W;=re uqyqÿ iSudfõ ëjr lghq;= j, fkdfhfok f,i Y%S ,xld n,Odßka Wmfoia ,nd § ;snqKs'

tysÈ bka§h êjrhska Y%S ,xld uqyqÿ iSudjg meñK ëjr lghq;= j, ksr; jQ njo rks,a úl%uisxy w.%dud;Hjrhd mjid ;sfí'

flfia fj;;a bkaÿ Y%S ,xld ëjr .egÆj iïnkaOfhka idOdrK úi÷ula fiúh hq;= nj mjik w.%dud;Hjrhd th Y%S ,xld ëjrhskaf.a Èú fmfj;g ydks fkdjk whqßka isÿl< hq;= njo fmkajd fohs'

;jo bka§h êjrhskag Y%S ,xld uqyqÿ iSudjg meñK ëjr lghq;= lsßug lsisÿ wjYH;djhla fkdue;s nj w.%dud;Hjrhd i|yka lr we;'

tfiau lÉp;sõ ¥m; furgg wh;a ¥m;la nj;a" kjÈ,a,sh ta ms<snoj iy;sl ù we;s nj;a w.%dud;Hjrhd mjid ;sfí'

lÉp;sõ ¥m; ms<sn|j idlÉPd lsßfï§ ;ñ,akdvq mlaI j,g ta ms<sn|j .egÆ u;=jk njo w.%dud;Hjrhd fuu idlÉPdfõ§ jeäÿrg;a i|yka lr we;'
Gossip-LankaNews.com
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR